O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1258 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALERIJONO MEIŠTAVIČIAUS FONDĄ NR. 1258

2007-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Valerijonas Meištavičius (Walerjan Meysztowicz) (1893-06-24 – 1982-05-29)

 

Valerijonas Meištavičius, Aleksandro ir Zofijos (grafaitės Korvin-Kosakovskos) sūnus,kunigas, profesorius, gimė 1893-06-24 Kauno gubernijos Panevėžio apskrities Pajuostės dvare.1

1913 m. baigė Peterburgo imperatoriškąjį Aleksandro I licėjų, kuriame įgijo vidurinį ir pradinį teisinį išsilavinimą. 1914–1918 m. tarnaudamas rusų kariuomenėje dalyvavo I pasauliniame kare, nuo 1918 m. tarnavo Lenkijos kariuomenėje. Apdovanotas Virtuti Militari, Narsiųjų (Walecznych) kryžiais ir Nepriklausomybės medaliu.

1921–1924 m. studijavo teologiją ir filosofiją Vilniaus dvasinėje seminarijoje ir Vilniaus Stepono Batoro universitete.2 1924 m. įšventintas į kunigus.

1924–1926 m. studijavo Popiežiškajame Laterano universitete Romoje. Baigęs jį įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. Nuo 1926 m. buvo Vilniaus arkivyskupo asmeninis sekretorius ir Vilniaus dvasinės seminarijos rektoriaus padėjėjas.

V. Meištavičiaus kanonų teisės daktaro diplomas 1930-11-27 buvo prilygintas Stepono Batoro universiteto Teologijos fakulteto teologijos daktaro diplomui.

1930–1932 m. skaitė kanonų teisės paskaitas universiteto Teologijos fakultete ir Vilniaus dvasinėje seminarijoje. Nuo 1932 m. birželio mėn. ėjo patarėjo pareigas Lenkijos amdasadoje prie Šventojo Sosto.

Nuo 1936 m. V. Meištavičius - habilituotas mokslų daktaras.Lenkijos Respublikos Prezidento1937-09-14 dekretu jam suteiktas ekstraordinarinio profesoriaus vardas. Nuo 1937 m. vadovavo Stepono Batoro universiteto Teologijos fakulteto kanonų teisės katedrai.3

1939 m. išvyko į Romą. Nuo 1946 m. – Lenkijos istorijos instituto Romoje vadovas. Dirbo mokslinį darbą, parašė nemažai istorinių veikalų. Redagavo leidinių seriją „Sacrum Poloniae Millenium“ ir žurnalą „Antemurale“.

Mirė 1982-05-29 Romoje.

 

IIDOKUMENTŲSUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valerijono Meištavičiaus dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į apskaitos dokumentus 1974-07-01 įrašytas 1 apyrašas, 47 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1258 yra 1 apyrašas, 47 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1880–1939 m. Dokumentai lenkų, prancūzų, lotynų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti V. Meištavičiaus rankraščiai: dienoraščiai, laiškai, prisiminimai, konspektai, užrašai; asmens dokumentai: Vatikano bibliotekos skaitytojo bilietai, Priešlėktuvinės ir priešdujinės lygos nario bilietas; šeimos narių, giminių, mokslo draugų, pažįstamų laiškai V. Meištavičiui, giminių laiškai V. Meištavičiaus motinai; Panevėžio apskrities Pajuostės dvaro savininkų Meištavičių nekilnojamojo turto dokumentai (žemės įgijimo, nuomos dokumentai, žemės planai, įgaliojimai valdyti turtą, žemės ūkio komisijos protokolai ir kt.); Vilniaus dvasinės seminarijos vyresniųjų kursų auklėtinių 1929–1930 mokslo metų sąrašai, užsiėmimų tvarkaraščiai, leidimai gauti atostogas; Dr. P. Gratianuso parengtas socialinės ekonomikos kurso konspektas; J. Veizenhofo ir M. Brenšteino darbų ištraukos apie Vilniaus gubernijos maršalkas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1258 apyraše Nr. 1 įrašyti 47 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1880–1939 m. Dokumentai lenkų, prancūzų, lotynų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1258, ap. 1, b. 4, l. 10.

2 LCVA. F. 175, ap. 8VB, b. 20.

3 LCVA. F. 175, ap. 1Bb, b. 748, l. 10.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:22