O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1384 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO BERTAŠIAUS FONDĄ NR. 1384

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Bertašius, mokytojas, pradžios mokyklų inspektorius, gimė 1903-11-22 Rygoje.

1927 m. baigė Kauno Simono Daukanto mokytojų seminariją. 1929–1930 m. išklausė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete nepilną istorijos ir pedagogikos kursą.

1928-11-01 A. Bertašius paskirtas Kauno apskrities Užusalių pradžios mokyklos vedėju.1

1929-09-01 - paskirtas Mažeikių apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi.

Nuo 1941-04-01 A. Bertašius paskirtas į Kretingos pradžios mokyklą pirmos eilės mokytoju. 1941-05-15 perkeltas į Šventosios vidurinę mokyklą, o nuo 1941-09-01 paskirtas Mažeikių apskrities Laižuvos pradžios mokyklos vedėju. 1943-10-01 atleistas iš tarnybos pačiam prašant.2

Nuo 1943 m. pabaigos duomenų apie Antaną Bertašių nerasta.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1968-12-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 5 Antano Bertašiaus asmens fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1384 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1936 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Antano Bertašiaus gauti sveikinimai, kvietimai dalyvauti renginiuose, šventėse, šaulių susirinkimuose, A.Bertašiaus žmonos Birutės Bertašienės ir asmenų laiškai A. Bertašiui, Birutės Bertašienės gauti laiškai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir veiklos sritis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1936 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Laima Grubienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – CVA). F. 391, ap.8, b. 121, psl. 83.

2 LCVA. F. 391, ap. 10, b. 1462, 1461.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:23