O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1758 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIMIEROS IR VLADISLAVOS LIKŠANKŲ FONDĄ NR. 1758

2006-11/2007-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

1. Kazimiera Likšanka (Kazimiera Likszanka) (1900-06-23–1977 m.)

2. Vladislava Likšanka (Władysława Likszanka) (1893-06-11–1962-03-13)

 

1. Kazimiera Likšanka (Likša),Kajetono ir Juzefos Hancevič duktė, gimė 1900-06-23 ar 1901-06-271 (pavardė ir gimimo data dokumentuose įvairuoja) Trakų apskrities Alovės (Oławie) vietovėje.

1921 m. K. Likšanka baigė Lenkų mokytojų draugijos Elizos Ožeškienės mergaičių gimnaziją Vilniuje ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus Stepono Batoro universiteto matematikos ir gamtos fakultetą. Universitete mokėsi su pertraukomis, apie baigimą žinių nerasta. Baigė Metinius pedagoginius kursus bei Aukštųjų mokytojų kursų matematikos ir fizikos grupę.2 Įstojimo į kursus ir jų baigimo datos nenustatytos.

1928-11-27 K. Likšankai suteikta Lenkijos Respublikos pilietybė.3

1921–1939 m. K. Likšanka dirbo mokytoja Vilniaus miesto pradžios mokyklose Nr. 30, 14, 3, 16.4 1939/1940 mokslo metais dirbo Vilniaus m. pradžios mokykloje Nr. 20.5 1944–1950 m. dirbo mokytoja Vilniaus III berniukų gimnazijoje lenkų dėstomąja kalba.6

1929 m. pristatyta apdovanoti Lenkijos nepriklausomybės dešimtmečio medaliu, 1939 m. apdovanota bronzos medaliu už ilgametį darbą.7

Duomenų apie tolimesnį K. Likšankos gyvenimą ir veiklą nerasta.

K. Likšanka mirė 1977 m. Palaidota Bistryčios miestelyje Baltarusijoje.

2. Vladislava Likšanka, Kajetono ir Juzefos Hancevič duktė, gimė 1893-06-11 Vilniuje.8

Baigė Seserų nazaretiečių mokytojų seminariją, įgydama humanitarės-istorikės kvalifikaciją.9 Mokymosi seminarijoje laikas nenustatytas.

1916-09-01 V. Likšanka pradėjo dirbti pradžios mokyklos mokytoja Vilniaus mieste. 1920–1939 m. dirbo Vilniaus pradžios mokyklose Nr. 30 ir Nr. 1, 1939/1940 mokslo metais – mokykloje Nr. 7.10

1928-11-27 V. Likšankai suteikta Lenkijos Respublikos pilietybė.

1939 m. apdovanota bronzos medaliu už ilgametį darbą.11

Duomenų apie Vladislavos Likšankos tolimesnį gyvenimą ir veiklą nerasta. Mirė 1966-03-13 Vilniuje.

 

IIDOKUMENTŲSUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kazimieros ir Vladislavos Likšankų dokumentai Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve gauti 1967 m. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

1971-08-10 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 8 bylos.

1990 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2007 m. nustatyta, kad fonde yra ir Kazimieros Likšankos sesers Vladislavos Likšankos dokumentų. Patikslintas Kazimieros Likšankos, mokytojos fondo Nr. 1758 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas Kazimieros ir Vladislavos Likšankų fondu.

Iš viso fonde Nr. 1758 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Gyvenimo ir veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kazimieros Likšankos brandos atestato nuorašas, Vilniaus Stepono Batoro universiteto liudijimas apie įrašymą į matematikos ir gamtos fakulteto studentų sąrašus, L. Michnevičuvnos, J. Krauso laiškai K. Likšankai; Kazimieros ir Vladislavos Likšankų pilietybės pripažinimo aktai, bronzos medalių už ilgametį darbą diplomai, Priešlėktuvinės ir priešdujinės gynybos, Raudonojo kryžiaus kursų baigimo pažymėjimai, Vilniaus miesto mokyklų inspektūros paskyrimai į mokyklas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1758 apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 64, ap. 28, b. 56375.

2 LCVA. F. 175, ap. 6 VIIC, b. 24, l. 109, 111, 113.

3 LCVA. F. 1758, ap. 1, b. 2, l. 43.

4 LCVA. F. 1758, ap. 1, b. 3.

5 LCVA. F. 391, ap. 3, b. 1758, l. 25.

6 LCVA. F. R-762, ap. 33, l. 12; b. 101, l. 14 a.p.; b. 377, l. 17.

7 LCVA. F. 1758, ap. 1, b. 4.

8 LCVA. F. 64, ap. 28, b. 56330.

9 LCVA. F. 391, ap. 3, b. 1758, l. 30

10 LCVA. F. 173, ap. 1, b. 503, l. 40.

11 LCVA. F. 1758, ap. 1, b. 7, l. 1,6.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:40