O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1805 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALGIRDO SAUDARGO FONDĄ NR. 1805

2019-12-06 Nr. SA-70

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Algirdas Saudargas – politikos ir visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

 

Asmeniniai duomenys

 

A. Saudargas gimė 1948 m. balandžio 17 d. Kaune.

1966 m. baigė Kauno „Saulės“ vidurinę mokyklą, 1972 m. - Kauno medicinos institutą. Biofizikas.

 

Tarnybinė veikla

 

1972–1977 m. - LTSR Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis;

1977–1982 m. - Lietuvos žemės ūkio akademijos vyresnysis dėstytojas;

1982–1986 m. - Cheminių junginių biologinio tyrimo instituto Kauno filialo vyresnysis mokslinis bendradarbis;

1986–1990 m. - Kauno medicinos instituto Centrinės mokslinių tyrimų laboratorijos Neurochirurgijos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis;

1990–1992 m., 1996–2000 m. - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras;

2004–2008 m. - Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui;

2008–2009 m. - Ambasadorius ypatingiems pavedimams Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

 

Darbinė veikla renkamose valdžios institucijose

 

1990–1992 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatas;

1992–1996 m., 1996–2000 m., 2000–2004 m. - Lietuvos Respublikos Seimo narys. Dalyvavo Informacinės visuomenės plėtros komiteto, Europos reikalų komiteto, Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisijos veikloje.

2009–2014 m., 2014–2019 m. - Europos Parlamento narys, atstovavo Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupei.

 

Visuomeninė ir politinė veikla

 

1988–1990 m. - Sąjūdžio Seimo politinės komisijos pirmininkas;

1995–1999 m. - Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, 2001–2004 m. - vicepirmininkas, nuo 2008 m. - Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.

 

Apdovanojimai

 

2000 m. A. Saudargas apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2003 m. - Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš A. Saudargo 2019-05-22 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-44 perėmė 8 sąlyginius vienetus (dėžes) neaprašytų jo veiklos ir surinktų dokumentų.

2019 m. lapkričio mėn. dokumentai sutvarkyti ir aprašyti, fondui suteiktas Nr. 1805. Sudarytos ir į Biografinių ir veiklos dokumentų bylų apyrašą Nr. 1 įrašytos 75 bylos. Parengta apyrašo bylų sisteminimo schema.

Fondo dokumentų tvarkymo metu buvo atlikta dokumentų vertės ekspertizė. Atrinkti naikinti dokumentų 2-ieji egzemplioriai bei nesaugotini ir išliekamosios vertės neturintys dokumentai. Sudarytas Dokumentų naikinimo aktas.

Iš viso fonde Nr. 1805 yra 1 apyrašas, 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–2018 m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kt. kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, kompiuterinis tekstas, spaudinys, periodikos iškarpa, kopija, piešinys.

 

Biografinių ir veiklos dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti darbo renkamose valdžios institucijose dokumentai, tarnybinės veiklos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje dokumentai bei surinkti dokumentai apie Lietuvos vidaus ir užsienio politiką.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–2018 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų prancūzų, rusų, vokiečių ir kt. kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, kompiuterinis tekstas, spaudinys, periodikos iškarpa, kopija, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:45