O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 635 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO MATIJOŠAIČIO FONDĄ NR. 635

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Matijošaitis(1901-08-17–nenustatyta)

 

Jonas Matijošaitis gimė 1901-08-17 Šakių aps. Sintautų vls. Kuodžių k.

1918–1925 m. mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje.

1925 m. J. Matijošaitis įstojo į Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Matematikos-fizikos skyrių.

1932 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyrių.

1934 m. J. Matijošaitis buvo Ūkininkų sąjungos leidžiamo kultūros, ekonomijos ir politikos savaitraščio „Ūkininkas“ administratorius, vėliau padėjo leisti ,,Ūkininko“ priedą „Paveiksluotoji apžvalga“. 1937 m. buvo vienas iš savaitraščio „Ūkininkas – vyrų žygiai“ redaktorių.

1935 m. pradėjo leisti Katalikų savaitraštį.

1935–1940 m. Panevėžyje leido „Panevėžio garsą“.

1942–1943 m. J. Matijošaitis dirbo Vilniaus miesto savivaldybės Statistikos skyriuje.1

Duomenų apie Jono Matijošaičio veiklą nuo 1944 m. nerasta.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Jono Matijošaičio dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1989 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve surasti neaprašyti Jono Matijošaičio 252 lapai dokumentų ir 4 fotonuotraukos. Jono Matijošaičio fondui duotas Nr. 635.

1996 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytos 5 bylos, kurios buvo įrašytos į Jono Matijošaičio fondo Nr. 635 apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 635 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos – 1884–1898 m., 1925–1943 m., 1954 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, italų, latviųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti biologijos, geologijos, matematikos užrašai, rašinėliai, Vilniaus miesto gyventojų 1942–1943 m. statistinė lentelė, asmenų laiškai Jonui ir Sofijai Matijošaičiams, autoriaus surinkti dokumentai: 1884–1898 m. sutartys dėl turto, leidinių iškarpos, asmenų pranešimai švietimo ir kelionių temomis, neatpažintų asmenų nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis..

Iš viso fonde Nr. 635 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1884–1898 m., 1925–1943 m., 1954 m.Dokumentai lietuvių,rusų, vokiečių, italų, latvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 631, ap. 7, b. 1584; F. R-743, ap. 1, b. 66, l.103-104.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:25