O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 636 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALEKSANDRO MANTAUTO (MARCINKEVIČIAUS) FONDĄ NR. 636

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Aleksandras Marcinkevičius (1895-03-19–1939 m.)

Aleksandras Mantautas (1939–1986 m.)

Aleksandras Marcinkevičius, visuomenės veikėjas, gimė 1895-03-19 Trakų aps. Žąslių vls. Paukščių kaime.

1908–1912 m. mokėsi Trakų mokykloje. Mokydamasis mokykloje priklausė slaptai lenkų-lietuvių draugijai, nuo 1910 m. buvo jos pirmininkas.

1912–1915 m. mokėsi privačioje gimnazijoje Vilniuje.

1916 m. A. Marcinkevičius baigė II karininkų mokyklą Tbilisyje, Gruzijoje.

1917 m. dirbo Kaukazo armijos Krašto taryboje, vėliau Kaukazo armijos Lietuvių karių vykdomojo komiteto pirmininku.

1918 m. Aleksandras Marcinkevičius buvo paskirtas Lietuvos atstovybės Užkaukazės respublikose sekretoriumi, Tbilisio konsulato skyriaus vedėju.

1920 m. A. Marcinkevičius grįžo į Lietuvą. 1921 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje.

1923–1928 m. A. Marcinkevičius studijavo Lietuvos universiteto Teisės fakultete.

1925 m. Aukštuosiuose karininkų kursuose Kaune gavo atsargos leitenanto laipsnį.

Buvo vienas Klaipėdos sukilimo iniciatorių ir dalyvių, Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto steigėjų. Dalyvavo Vilniaus vadavimo sąjungos, Klaipėdos krašto nukentėjusiems šelpt komiteto, Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių studentų tautininkų korporacijos „Neo–Lithuania“ ir kitų organizacijų veikloje.

1922–1936 m. dirbo Šaulių sąjungoje. 1927–1930 m. buvo Šaulių sąjungos leidinių „Vilniaus skiltis“, 1929–1930 m. „Trimitas“, 1933–1935 m. „Verslas“ redaktorius.

1933–1936 m. dirbo Kauno savivaldybėje.

1933–1934 m. parengė V. Putvinskio-Pūtvio raštus, kartu su žmona Sofija Putvinskaite-Mantautiene parašė jo biografiją.

1939 m. Marcinkevičiaus pavardę pakeitė į Mantauto.

1944 m. Aleksandras Mantautas pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos šaulių sąjungą JAV, 1952–1954 m. buvo šios organizacijos komiteto pirmininkas, nuo 1954 m. – Laikinosios centro valdybos pirmininkas, nuo 1958 m. – garbės narys. Dirbo Bendrajame Amerikos lietuvių fonde (BALF), JAV lietuvių bendruomenėje.1

1973 m. Čikagoje išleido V. Putvinskio-Pūtvio raštus.

Aleksandras Mantautas mirė 1986 m.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Aleksandro Mantauto (Marcinkevičiaus) dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1990 m. iš Laikraščių „Karys“ ir ,,Kardas“ redakcijų fondo Nr. 891 buvo išskirti 49 neaprašyti Aleksandro Mantauto (Marcinkevičiaus) dokumentai ir sudarytas fondas Nr. 636.

1996-02-29 dokumentai sutvarkyti, sudarytos 7 bylos, kurios buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 636 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1938 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytiAleksandro Mantauto (Marcinkevičiaus) užsienio pasas, liudijimai apie priklausymą Kaukazo armijos krašto tarybai ir Lietuvių tautos tarybai, komandiruočių pažymėjimai, kiti asmens ir tarnybos dokumentai, Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto veiklos dokumentai, neatpažintų asmenų nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1938 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 JAV lietuviai. V., 1998 m., t. 1, psl. 622–623.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:30