O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 644 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STASIO ŠILINGO FONDĄ NR. 644

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Stasys Šilingas (1885-11-23–1962-11-13)

 

Stasys Šilingas gimė 1885-11-23 Vilniuje bajorų šeimoje. 1905 m. baigė Vilniaus I gimnaziją. 1905–1912 m. studijavo Maskvos universiteto Teisės fakultete. 1907 m. buvo išrinktas Lietuvių mokslo draugijos nariu.

Baigęs universitetą, 1912–1915 m. dirbo Vilniuje lietuviams priklausiusioje kredito draugijoje valdybos ir tarybos nariu.

1915 m. pasitraukęs į Rusiją atstovavo lietuvių organizacijoms Atskirojoje taryboje tremtinių gyvenimui tvarkyti, veikusioje prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos.

1918 m. grįžo į Lietuvą ir buvo išrinktas Lietuvos Valstybės Tarybos nariu ir prezidiumo antruoju sekretoriumi. 1919–1920 m. ir 1928–1938 m. ėjo Valstybės Tarybos pirmininko pareigas.

1920–1926 m. dirbo advokatu Kaune. 1926–1928 m. ir 1934–1938 m. buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

Padėjo parengti 1938 m. Lietuvos valstybės konstituciją, Tautai ir valstybei saugoti įstatymą, Teismų santvarkos įstatymą, Spaudos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1938 m. iš valstybės tarnybos pasitraukė ir su šeima apsigyveno savo ūkyjeŠakių apskrityje Paežerėlių valsčiuje Misiūnų kaime. 1941-06-14 kartu su žmona ir dukterimi Raminta buvo bolševikų suimtas ir ištremtas į Sibirą.

1954 m. S. Šilingui buvo leista grįžti į Lietuvą, bet tais pačiais metais jis vėl buvo ištremtas ir apgyvendintas invalidų namuose Dovbyšo gyvenvietėje, Žitomiro srityje, Ukrainoje.

1961 m. grįžęs į Lietuvą apsigyveno Kelmėje.

Žmona – Emilija Bytautaitė Šilingienė, dukterys: Laima, Daiva, Danguolė, Saulenė, Raminta, Rusnė, Audronė, Vingra, Galinda.

Stasys Šilingas mirė 1962-11-13. Palaidotas Kelmės kapinėse.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2001-09-18 Lietuvos centrinis valstybėsarchyvas iš Lietuvos archyvų departamento perėmė Stasio Šilingo asmens fondo dokumentus. Dokumentai sutvarkyti, sudaryti 23 apskaitos vienetai, kurie buvo įrašyti į Stasio Šilingo fondo Nr. 644 apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 644 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –autoriaus rankraštis, rankraštis, mašinraštis.

 

Priėjimas prie dokumentų ribojamas, naudotis tik šeimos nariams leidus.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Stasio Šilingo laiškai giminaičiams, draugams, gauti laiškai, susirašinėjimosu įstaigomis dėl išvažiavimo į užsienį dokumentai, dokumentai apie autorių, turto ir buities dokumentai.

Bylos susistemintos ir į aprašą įrašytos pagal temas ir dokumentų rūšis.

Iš viso fonde Nr. 644 yra 1 apyrašas, 23 bylos.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autoriaus rankraštis, rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:27