O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 758 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BOLESLAVO ŽINDOS FONDĄ NR. 758

2007-08/11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Boleslavas Žinda, Leono ir Teodoros sūnus, gimė 1904-12-14 Inovroclavo mieste(Lenkija).1

1919 m. Žindų šeima apsigyveno Poznanėje, kur Boleslavo tėvas Leonas Žinda gavo darbą Šv. Vaitiekaus knygyne. 1920-05-01 tame knygyne pradėjo dirbti ir mokytis knygų prekybos Boleslavas Žinda.

1922 m. Leoną Žindą paskyrus Šv. Vaitiekaus knygyno Vilniuje vedėju, Žindų šeima persikėlė į Vilnių.

Nuo 1925-12-01 Šv. Vaitiekaus knygyno Vilniuje vedėju paskirtas Boleslavas Žinda.2Boleslavas Žinda vadovavo knygynui iki jo likvidavimo 1940-04-01.3 Vėliau dalyvavo knygyno likvidavimo darbuose. Nacių okupacijos metu Žinda kartu su kitais knygininkais suteikė darbą žydams knygininkams.4

1945 m. Boleslavas Žinda su šeima išvyko į Lenkiją.5

Boleslavas Žinda buvo Lenkų knygininkų sąjungos, „Rada Książki“ organizacijos narys. Parašė knygą „Kazimiera Ilakovičuvna seno knygininko prisiminimuose“ („Kazimiera Illakowiczówna we wspomnieniach starego księgarza”), parengė leidinius „Šv. Vaitiekaus knygyno leidyklų bibliografija 1895–1969“ („Bibliografia wydawnictw księgarni Św. Wojciecha 1895–1969”), „Gietšvaldo Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimų ir kulto šimtmečio bibliografija 1877-1977“ („Bibliografia Stulecia Objawień i Kultu Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie 1877-1977“) bei kitus darbus knygų istorijos, leidybos ir prekybos temomis.

Boleslavas Žinda mirė 1988-10-04. 6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Boleslavo Žindos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967 m. į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašytas jungtinis Boleslavo Žindos – knygininko ir Kazimieros Likšankos – mokytojos asmenų fondas Nr. 758.

1970-10-23 fonde buvo 1 apyrašas, 36 apskaitos vienetai.

1971 m. K. Likšankos dokumentų bylos perkeltos į naujai sudarytą fondą Nr. 1758.

1971-08-17 fonde Nr. 758 buvo 27 apskaitos vienetai – Boleslavo Žindos dokumentų bylos.

Iš viso fonde Nr. 758 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1911–1940 m. Dokumentai lenkų, vokiečių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Boleslavo Žindos asmens fondui priklausančių dokumentų yra Vilniaus krašto visuomeninių organizacijų fonde Nr. 1269, apyraše Nr. 2.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Boleslavo Žindos referatai, susirašinėjimo knygyno veiklos, pasikeitimo ekslibrisais, draudimo klausimais dokumentai, Boleslavo Žindos laiškai, šeimos narių, pažįstamų laiškai Boleslavui Žindai ir jo vaikams, sveikinimai Boleslavui Žindai vedybų proga, Boleslavo Žindos tėvo susirašinėjimo dokumentai, brolio Antano Žindos nekrologas, laidotuvių nuotraukos, užuojautos, Boleslavo Žindos asmeninės bibliotekos knygų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir veiklos sritis.

Iš viso fondo Nr. 758 apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1911–1940 m. Dokumentai lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 64, ap. 28, b. 119344.

2 LCVA. F. 1275, ap. 1, b. 2, l. 8; b. 3, l. 32, 33, 35.

3 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 626, l. 3, 10.

4 Fondo Nr. 758 byla, l. 5-11.

5 LCVA. F. R-841, ap. 12, b. 63031, 63032.

6 Fondo Nr. 758 byla, l. 3.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:34