O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-131 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

PRANO NEVEDOMSKIO FONDĄ NR. R-131

2010-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Pranas Nevedomskis ([1887–1922] m.)

 

Pranas Nevedomskis gimė [1887] m.

Dirbo Lietuvos reikalų komisariato prie RTFSR tautybių reikalų liaudies komisariato emisaru. Buvo Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos narys.

Pranas Nevedomskis mirė [1922] m.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryti 8 apskaitos vienetai, kurie buvo įrašyti į fondo Nr. R-131 apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-131 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1918 m. Dokumentai lietuvių, rusų, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytas partijos bilietas, tarnybos pažymėjimai, prašymas išduoti leidimą nešioti ginklą, Rusijos komunistų partijos (bolševikų) nacionalinių grupių atstovų posėdžio protokolas, susirašinėjimo į Tulą evakuotų įstaigų likvidavimo klausimais dokumentai, asmenų laiškai autoriui, kelionių užrašai, finansiniai dokumentai.

Bylos apyraše įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1918 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:42