O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-282 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PETRO VISOCKO FONDĄ NR. R-282

2009-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Petras Visockas (g. 1923-11-22)

 

Petras Visockas gimė 1923-11-22 Alytaus rajone, Praniūnų kaime.

1930–1937 m. mokėsi Simno reformuotoje šešių skyrių pradžios mokykloje, 1937–1943 m. – Alytaus valstybinėje gimnazijoje.

1943 m. dirbo Alytaus apskrities Sveikatos skyriuje sekretoriumi. 1944–1945 m.–Butrimonių vidurinėje mokykloje mokytoju.

1945–1950 m. P. Visockas mokėsi Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Po studijų dirbo Vilniaus universiteto Nervų ir psichinių ligų katedroje asistentu. Vilniaus universitete P. Visockas dirbo iki 1995 m.

1957 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją tema „Kortikinių procesų ir skrandžio motorinės bei sekrecinės funkcijos sutrikimas sergant išsėtine skleroze, encefalitu ar juosmens kryžmens radikulitu“.

1967 m. apgynė medicinos daktaro disertaciją „Išsėtinė sklerozė Lietuvos TSR“.

P. Visockas vadovavo kandidatinėms ir daktarinėms disertacijoms, organizavo respublikines konferencijas, simpoziumus. Aktyviai dalyvavo tarptautiniuose kongresuose.

P. Visockui vadovaujant, pirmą kartą Lietuvoje pradėti leisti Lietuvos neurologų ir psichiatrų moksliniai darbai. Buvo žurnalo „Sveikatos apsauga“ redkolegijos narys. Nuo 1997 m. yra žurnalo „Medicinos teorija ir praktika“ redaktorių kolegijos narys.

Profesorius P. Visockas buvo aktyvus Vilniaus miesto neurologų ir psichiatrų mokslinės draugijos narys. Daug metų buvo tos draugijos pirmininkas.

1970–1988 m. vadovavo Vilniaus universiteto Gydytojų tobulinimosi fakultetui. 1981–1987 m. buvo Išsėtinės sklerozės tarptautinės federacijos narys. 1989 m. išrinktas Tarptautinio medicinos konsultantų komiteto nariu. 1994 m. išrinktas Tarptautinės medicinos asociacijos nariu. 1981 m.– TSRS Medicinos mokslų akademijos Pagrindinės nervų ligos komisijos nariu. Nuo 1999 m. P. Visockas yra Amerikos Biografijos instituto patarėjų tiriamosios tarybos narys.

1983 m. P. Visockui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo garbės vardas.

1979 m. apdovanotas „Garbės ženklo“ ordinu, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo garbės raštais (1967 ir 1973 metais). Socialinio aprūpinimo ministerijos (1960 m.), Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos (1965 m.), Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos (1981 ir 1982 metais), Vilniaus universiteto (1976 ir 1988 metais) garbės raštais. 1997 m. suteiktas Lietuvos neurologų asociacijos Garbės nario vardas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-09-05 iš Petro Visocko perėmė nesutvarkytus 1957–1975 m. dokumentus, 15 saugojimo vienetų.

1984 m. Petro Visocko dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-282. Sudaryta 10 apskaitos vienetų, kurie įrašyti į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Petro Visocko 1988-12-02 Dokumentų perdavimo aktu Nr.2 perėmė netvarkytus 1955–1988 m. dokumentus. 1989 m. dokumentai sutvarkyti, papildomai į apyrašą įrašyti 73 apskaitos vienetai.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Petro Visocko 2005-02-18 sutartimi Nr. 6 F–37/1 perėmė 1 aplanką nesutvarkytų dokumentų ir 13 nuotraukų. Dokumentai dar nesutvarkyti.

Iš viso fonde Nr. R-282 yra 1 apyrašas, 83 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1957–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos knygos, referatai, monografijos, straipsniai, disertacijos, vadovėliai, mokymo priemonės, metodiniai nurodymai, atsiliepimai apie mokslinius darbus, tezės, nuotraukos.

Bylos apyraše įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-282 apyraše Nr.1 įrašyti 83 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1957–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

   
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PETRO VISOCKO FONDO NR. R-282 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Petro Visocko fondą Nr. R-282 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-11-22 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-322.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-02-18 iš Petro Visocko aktu Nr. GF-37/1 perėmė 1 aplanką neaprašytų dokumentų ir 13 nuotraukų.

2011 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryti 3 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į Petro Visocko fondo Nr. R-282 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 84–86).

Iš viso fonde Nr. R-282 yra 1 apyrašas, 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1989 m., 2003 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyta P. Visocko bibliografijos rodyklė, brošiūros apie Vilniaus universiteto Gydytojų tobulinimosi ir Medicinos fakultetus, nuotraukos.

Į apyrašo tęsinį įrašytų dokumentų chronologinės ribos 1979–1989 m., 2003 m.

Iš viso fondo Nr. R-282 apyraše Nr. 1 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1989 m., 2003 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:43