O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-355 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VACLOVO VYTAUTO ŠEŠTOKO FONDĄ NR. R-355

2009-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Vaclovas Vytautas Šeštokas (1931-03-20–1984-11-23)

 

Vaclovas Vytautas Šeštokas gimė 1931-03-20 Janonių kaime, Anykščių rajone. 1944–1950 m. mokėsi Ukmergės berniukų gimnazijoje.

1955 m. baigė Kauno politechnikos institutą.

1955–1960 m. V.V. Šeštokas dirbo Šakiuose, Kaune kelių ir gatvių statybos, eksploatacijos ir projektavimo organizacijose.1960–1967 m. – Kauno politechnikos institute dėstytoju, nuo 1965 m. buvo Miestų statybos katedros docentu. 1967–1969 m. dėstė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale, buvo Miestų statybos katedros docentu.

1969–1984 m. dėstė Vilniaus inžineriniame statybos institute, 1969–1972 m. buvo docentas.

1971 m. V. V. Šeštokas apgynė disertaciją, tapo technikos mokslų daktaru, nuo 1972 m. – profesorius.

1971–1984 m. dirbo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Miestų statybos katedros vedėju.

V. V. Šeštokas pirmasis Lietuvoje pradėjo kompleksiškai spręsti inžinerinius miestų statybos klausimus, suorganizavo pirmuosius kompleksiškus miesto transporto srauto tyrimus, subūrė grupę mokslininkų, nagrinėjusių transporto ir gatvių tinklo plėtros klausimus.

Pagrindinė mokslinės veiklos kryptis buvo gatvių ir kelių tinklo formavimosi proceso ir faktorių tyrimas. Kartu su kitais mokslininkais sudarė Lietuvos miestų gatvių rekonstrukcijos, aplinkos tvarkymo, eismo reguliavimo projektus, miestų generalinius planus, generalines transporto plėtotės schemas.

V. V. Šeštoko iniciatyva Lietuvoje buvo įkurta Inžinerinės urbanistikos mokykla.

Pirmasis iš Miestų statybos katedros darbuotojų pradėjo spausdinti šios srities mokslinius straipsnius, dalyvauti mokslinėse konferencijose užsienyje, skaitė paskaitas Vokietijoje, Vengrijoje, Švedijoje, Austrijoje.

V. V. Šeštokas parašė ir išleido knygas: 1971 m. „Eismo reguliavimas ir saugumas“; 1972 m. „Inžinerinės miesto teritorijos įrengimas ir tvarkymas. Pirmoji dalis“; 1975 m. „Inžinerinės miesto teritorijos įrengimas ir tvarkymas. Antroji dalis“; 1973 m. „Miestų transportas“ ir „Gatvės, eismas, avarijos“; 1976 m. „Keliai, transportas, miestai“; 1978 m. „Eismo organizavimas“; 1984 m. „Miestas ir transportas“, „Garažai ir stovėjimo aikštelės“.

1981 m. V. V. Šeštokui buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo garbės vardas.

Vaclovas Vytautas Šeštokas mirė 1984-11-23, palaidotas Vilniuje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1976-03-30, 1976-06-16 ir 1976-08-06 iš Vaclovo Vytauto Šeštoko Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1953–1976 m. dokumentus, iš viso 238 saugojimo vienetus.

LCVA 1977-03-15 iš V. V. Šeštoko Dokumentų perdavimo aktu Nr.4 perėmė nesutvarkytus 1959–1976 m. dokumentus – 26 saugojimo vienetus.

1979 m. Vaclovo Vytauto Šeštoko dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-355. Sudaryti 472 apskaitos vienetai įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-355 yra 1 apyrašas, 472 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1951–1976 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos mokslų kandidato ir daktaro disertacijos, moksliniai straipsniai transporto, kelių, gatvių išplanavimo, jų statybos bei eksploatavimo klausimais, pranešimai mokslinėse konferencijose statybos ir architektūros klausimais, pranešimų tezės, paskaitos saugaus eismo ir transporto eksploatavimo klausimais, atsiliepimai apie kolegų mokslinius darbus, vadovavimo kolegų moksliniams darbams dokumentai, keleivių judėjimo Vilniaus mieste tyrimo dokumentai, asmens bei ūkio ir buities dokumentai, charakteristikos, biografijos, mokslinių darbų sąrašai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-355 apyraše Nr.1 įrašyti 472 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1951–1976 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:45