O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-370 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIO ŠEŠELGIO FONDĄ NR. R-370

2009-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kazys Šešelgis (1915-01-09–1998-01-03)

Kazys Šešelgis gimė 1915-01-09 Rokiškio rajone, Žeimiuose.

1932–1934 m. mokėsi Kėdainių aukštesniojoje mokykloje.

1935–1937 m. studijavo Kauno universiteto Teisės fakultete, 1937–1940 m. – Technikos fakulteto Statybos skyriuje, 1940–1943 m. Architektūros skyriuje.

1945–1951 m. Kazys Šešelgis dėstė Kauno universitete, 1951–1971 m. – Kauno politechnikos institute, o nuo 1971 m. – Vilniaus inžinieriniame statybos institute.

1949–1951 m. K. Šešelgis vadovavo Miestų planavimo katedrai Kauno universitete, 1951–1971 m. vadovavo Kauno politechnikos instituto Gyvenviečių planavimo ir tvarkymo katedrai, 1971–1980 m. – Vilniaus inžinierinio statybos instituto Gyvenviečių planavimo ir tvarkymo katedrai.

1967 m. K. Šešelgis apsigynė disertaciją, jam buvo suteiktas habilituoto architektūros mokslų daktaro vardas, 1968 m. – profesoriaus vardas.

Kazys Šešelgis su S. Lasavicku ir J. Šeiboku parengė Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektą (1958 m.), su bendraautoriais sukūrė Lietuvos vieningos sistemos modelį, pagal kurį buvo sukurta Lietuvos rajoninio planavimo schema (1967 m.), parengė Vienybės aikštės Kaune planavimo projektą (1968 m.), kurį kartu su B. Zabulioniu pertvarkė (1975 m.). Paruošė Panevėžio (1951 m.), Naujosios Akmenės (1953 m.), kartu su V. Miliūkščiu Kėdainių (1962 m.) bendruosius miestų planus.

K. Šešelgis parašė ir išleido knygas: 1951 m. kartu su bendraautoriais „Kolūkių gyvenviečių planavimas“, 1975 m. „Rajoninio planavimo ir urbanistikos pagrindai“, 2000 m.„Gyvenimas. Mokslo darbai“, 1965–1968 m. parengė „Lietuvių liaudies architektūra“. Pirma ir Antra dalis, 1974–1980 m. „Lietuvių liaudies architektūros paminklai“ I ir II t. Paskelbė apie 170 straipsnių apie rajono planavimą, urbanistiką, liaudies architektūrą.

Kaziui Šešelgiui buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio inžinieriaus (1965 m.), Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo (1975 m.), Lietuvos TSR liaudies architekto (1982 m.) vardai.

Apdovanotas Lietuvos TSR valstybinėmis premijomis (1967 ir 1976 metais).

1995 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Komandoro kryžiumi.

Kazys Šešelgis mirė 1998-01-03 Vilniuje, palaidotas Žeimiuose, Rokiškio r.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Kazio Šešelgio 1975-06-09 Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1932–1975 m. dokumentus, 140 saugojimo vienetų.

1979 m. Kazio Šešelgio dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-370. Sudaryta 130 apskaitos vienetų, kurie įrašyti į apyrašą Nr.1.

1988 m. papildomai į apyrašą įrašyti 8 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

Iš viso fonde Nr. R-370 yra 1 apyrašas, 138 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, brėžinių, akvarelės.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: rankraščiai, straipsniai, pranešimai, tezės ir jų santraukos statybos, architektūros ir kitomis temomis, laiškai, tarnybinės veiklos ir autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos, akvarelės

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Temose bylos įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-370 apyraše Nr.1 įrašyti 138 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, mašinraštis. Fonde yra nuotraukų, brėžinių, akvarelės.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] www.tic.rokiskyje.lt/kvietos.htm., Kas yra kas Lietuvoje. K., 1995 m., psl. 95-96.

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:31