O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-403 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ČESLOVO VIKŠRAIČIO FONDĄ NR. R-403

2009-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Česlovas Vikšraitis (g. 1928-08-15)

 

Česlovas Vikšraitis gimė 1928-08-15 Šakiuose. 1935–1941 m. mokėsi Šakių pradinėje mokykloje. 1941–1946 m.–Šakių gimnazijoje.

1946–1952 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultete.

1952 m. tobulinosi Centriniame gydytojų tobulinimosi institute (Maskva).

1955–1959 m. akušerijos ir ginekologijos žinias gilino Vilniaus valstybinio universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos aspirantūroje.

1960 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją „Nevaisingų moterų kiaušintakių funkcijos sutrikimų diagnostika“. 1966 m. – medicinos mokslų daktaro disertaciją „Pagrindiniai gimdos kaklelio vėžio profilaktikos klausimai“.

1962 m. tobulinosi Leningrado gydytojų tobulinimosi institute, specializavosi onkologijos srityje, 1982 m., 1986 m., 1995 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Gydytojų tobulinimosi fakultete, 1999 m. – Lietuvos onkologijos centre ir kt.

1947–1951 m. Česlovas Vikšraitis dirbo Vilniaus valstybiniame universitete Medicinos fakulteto Biochemijos ir farmacijos katedros vyr. preparatoriumi, laborantu, 1952–1958 m. – Klaipėdos respublikinės ir Klaipėdos žuvies pramonės ligoninėse gydytoju akušeriu-ginekologu, 1958–1960 m., 1970–1973 m. – Onkologijos mokslinio tyrimo instituto Ginekologijos skyriaus vyr. moksliniu bendradarbiu, 1960–1966 m., 1973–1980 m. – skyriaus vedėju, 1966–1970 m. – Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo institute moksliniu bendradarbiu, direktoriaus pavaduotoju, 1980–1991 m. – Vilniaus 7-osios poliklinikos gydytoju akušeriu-ginekologu. Nuo 1991 m. Ginekologijos kabineto savininkas ir vadovas.

Č. Vikšraitis parašė ir išleido knygas: kartu su J. Žukausku 1961 m., 1965 m. „Moters buities ir darbo higiena“ bei 1963 m. „Šeimų vaisingumo sutrikimai“, 1965 m. „Piktybinių navikų diagnostika ir gydymas“, 1967 m. „Gimdos kaklelio vėžio profilaktika“, 1979 m. su bendraautoriais „Kontaktinė fluorescensinė kolpomikroskopija“, 1981 m. „Nauji diagnostikos ir gydymo metodai onkoginekologijoje“ ir kt.

Č. Vikšraitis yra naujos metodikos, aiškinant šeimų vaisingumo sutrikimo priežastis, jų gydymo metodus, autorius, kiaušintakių funkcijos tyrimo aparatūros ir metodikos Lietuvos gydymo įstaigose įdiegėjas, sukūrė ginekologinių ligų kontaktinės fluorescensinės mikroskopijos semiotiką, siekiant išaiškinti gimdos kaklelio vėžį ikiklinikinėse stadijose, kontaktinės fluorescensinės mikroskopijos ginekologinių ligų ir vyrų nevaisingumo mikrobiologinę semiotiką, šių ligų gydymo metodiką, metodus išaiškinat darbo aplinkos kenksmingų veiksnių poveikį moterų motinystės funkcijai.[1]

1959–1980 m. Č. Vikšraitis buvo Onkologijos mokslinio tyrimo instituto Mokslinės tarybos narys, 1972–1980 m. – TSRS medicinos mokslų akademijos sąjunginės probleminės komisijos ,,Vėžio diagnostika“ narys.

1981-01-05 Česlovui Vikšraičiui buvo suteikta aukščiausioji akušerio ginekologo kategorija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Česlovo Vikšraičio 1972-10-11 Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1960–1971 m. dokumentus, 102 saugojimo vienetus.

1974 m. Česlovo Vikšraičio dokumentai sutvarkyti. Sudaryti 58 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į apyrašą Nr.1.

LCVA iš Č. Vikšraičio 1977-09-14 perėmė nesutvarkytus 1963–1977 m. 48 saugojimo vienetus, iš kurių 1980 m. buvo sudaryti 88 apskaitos vienetai ir įrašyti į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

LCVA iš Č. Vikšraičio 1989-10-26 perėmė nesutvarkytus 1948–1987 m. dokumentus: 2970 lapų ir 14 nuotraukų. 2001 m. dokumentai sutvarkyti: sudarytos 35 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1, autoriui grąžinti 1775 archyve nesaugotini dokumentai.

Iš viso fonde Nr. R-403 yra 1 apyrašas, 181 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Č. Vikšraičio disertacijų, knygų, straipsnių, pranešimų, paskaitų, kalbų, atsiliepimų, recenzijų rankraščiai, biografijos, tarnybinės bei visuomeninės veiklos dokumentai, Č. Vikšraičio darbų recenzijos, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Temose bylos įrašytos pagal chronologiją.

Yra apyrašo bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. R-403 apyraše Nr.1 įrašyti 181 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1]Kas yra kas Lietuvoje. K., 2002 m., psl. 733.

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:45