O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-404 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PETRO PEČIŪROS FONDĄ NR. R-404

2009-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Petras Pečiūra (g. 1927-08-10)

 

Petras Pečiūra gimė 1927-08-10 Kupiškio rajone, Starkonių kaime.

1947 m. baigė Kupiškio gimnaziją.

1952 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą ir Lietuvos TSR dramos teatro studiją.

1952–1954 m. – Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos Centro komiteto lektorius,

nuo 1960 m. – Lietuvos TSR žurnalistų sąjungos narys, 1954–1962 m. – Politinių ir mokslo žinių skleidimo draugijos referentas. 1960–1987 m. Petras Pečiūra dėstė Vilniaus valstybinio universiteto Filosofijos katedroje.[1]

P. Pečiūra parašė ir išleido knygų ir straipsnių ateizmo, religijotyros, papročių, etikos temomis: 1965 m. „Didžioji magija“, 1966 m. „Laikai ir papročiai“, 1971 m. „Šventi ir užkeikti akmenys“, 1974 m. „Tradicijos vakar ir šiandien“, 1976 m. „Katalikiškasis kultas“, 1977 m. „Šventieji klaidžiojimai“, 1980 m. „Šventės problema“, 2008 m. ,,Dievų labirintai“ ir kt., knygos ,,Keliai veda Kupiškin“ sudarytojas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1971-11-20, 1972-09-10 ir 1973-09-30 iš Petro Pečiūros perėmė nesutvarkytus 1952–1973 m. dokumentus, iš viso 113 saugojimo vienetų.

1974 m. Petro Pečiūros fondo Nr. R-404 dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 112 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1, autoriui grąžinti archyve nesaugotini dokumentai.

Iš viso fonde Nr. R-404 yra 1 apyrašas, 112 apskaitos vienetų.  Dokumentų chronologinės ribos 1952–1973 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti knygų, brošiūrų, apsakymų, feljetonų rankraščiai, autoriaus sudarytas apsakymų vaikams rinkinys, eilėraščiai, scenarijai, vertimai, straipsniai ateizmo, religijotyros, papročių, etikos temomis, anotacijos, atsakymai į klausimus, referatai, metodiniai nurodymai, asmens, visuomeninės, literatūrinės veiklos dokumentai, laiškai, sveikinimai autoriui, kvietimai dalyvauti renginiuose, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 112 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1952–1973 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, mašinraštis su autoriaus taisymais, mašinraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Žurnalistikos enciklopedija. V.1997 m., psl. 382

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:46