O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-405 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

BRONIAUS JAUNIŠKIO FONDĄ NR. R-405

2009-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Bronius Jauniškis (g. 1920-03-21)

 

Bronius Jauniškis gimė 1920-03-21 Utenos rajone, Pakalnių kaime.

1927–1930 m. mokėsi Zarasų rajono Baibių pradinėje mokykloje, 1930–1932 m. – Baibių siuvėjų privačioje mokykloje, 1938–1940 m. – Saldutiškio (Utenos raj.) Seleziečių vienuolių progimnazijoje, 1940–1941 m. – Kauno darbo jaunimo gimnazijoje, 1943–1944 m. – Ukmergės mokytojų seminarijoje.

1945–1948 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos ir istorijos fakultete, 1962–1965 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute.

1932–1938 m. B. Jauniškis buvo Baibių kaimo siuvėjas. 1944–1945 m. Bronius Jauniškis dirbo Daugailių (Utenos raj.) progimnazijos direktoriumi, 1945–1946 m. – žurnalo „Jaunimo gretos“ literatūriniu darbuotoju, 1946–1948 m. – savaitraščio „Literatūra ir menas“ žurnalistu, 1948–1949 m. – laikraščio „Lietuvos pionierius“ literatūriniu darbuotoju, 1949–1951 m. – Vilniaus 13-osios 7-metės mokyklos mokytoju, 1951–1957 m. – Respublikos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos referentu, 1957–1966 m. – Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos direktoriumi, 1966–1977 m. – Respublikinių mokytojų namų direktoriumi. Nuo 1977 m. B. Jauniškis dirba kūrybinį darbą. 1992–2000 m. – Nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkas.

Bronius Jauniškis rašė elementorius kurtiesiems, kūrė pjeses gestų kalba. Sovietiniais metais rašė ateizmo temomis, apie buvusius dvasininkus, vienuolius, laisvamanius, keliones, vėliau daugiausia kraštotyros, kelionių temomis. Yra išleidęs per 40 knygų: 1970 m. „Žmonės su abitais“ (novelės), 1985 m. „Asmeninė nuomonė“ (apybraiža apie mokslininkus), 1989 m. „Srauni vaikystės upė“ (novelės), 1991 m. „Ledo ašara“ (novelės iš tremtinių gyvenimo Sibire), 1991 m. „Juodosios sielos“ (apysaka apie Kongą), „Kur lapinas“ (pasakos), 1992 m. „Užjūrio velnias“ (apysaka apie Kiniją), 1995 m. „Amazonės džiunglėse“ (romanas), „Protėvių takais“ (padavimai ir legendos), 1999 m. „Minties skrydis“ (aforizmai, šaržai), „Aidi medžioklės ragas“ (novelės), 2000 m. „Viešnagė pas velnius“ (atsiminimai apie dailininką A. Žmuidzinavičių) ir kt.

Bronius Jauniškis yra N. Bataitytės-Glažė lietuvių literatūros fondo Los Andžele (JAV), rašytojo S. Bataičio premijos, respublikinės literatūros premijos „Žalčio karūna“ laureatas.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1972-02-18, 1973-10-18 iš Broniaus Jauniškio Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1954–1970 m. dokumentus, iš viso 395 saugojimo vienetus.

1974 m. Broniaus Jauniškio fondas Nr. R-405 sutvarkytas. Sudarytos 385 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1, į archyvo biblioteką perduota 16 leidinių, autoriui grąžinta 19 archyve nesaugotinų dokumentų.

LCVA 1979-10-16 iš B. Jauniškio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus dokumentus, 214 saugojimo vienetų. 1985 m. buvo sudaryta ir į apyrašą papildomai įrašyta 140 apskaitos vienetų, 74 saugojimo vienetai prijungti prie apyraše jau įrašytų bylų.

1999 m. buvo sutvarkytos 2 dėžės B. Jauniškio fondo dokumentų. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra. Buvo sudaryta 61 byla, kuri papildomai įrašyta į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Iš viso fonde Nr. R-405 yra 1 apyrašas, 441 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų, baltarusių ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovėlių kurtiesiems, knygų, pjesių rankraščiai, apsakymai, apybraižos, jumoreskos, pamfletai, straipsniai, kalbos, pranešimai ateizmo, turizmo temomis, recenzijos, autoriaus atsiminimai, kelionių įspūdžiai, literatūrinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, laiškai redakcijoms ir asmenims, laiškai autoriui, asmens bei apdovanojimų dokumentai, dokumentai apie autorių, turto ir buities dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-405 apyraše Nr.1 įrašytas 441 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų, baltarusių ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-405, ap. 1, b. 182, l. 2.; Kas yra kas Lietuvoje, K., 2000 m., psl. 269; Lietuvių literatūros enciklopedija, V., 2001 m., psl.201.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:47