O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-421 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO RELIŠKIO FONDĄ NR. R-421

2009-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Reliškis (1897-09-08–1977-02-08)

 

Jonas Reliškis gimė1897-09-08 (senuoju stiliumi 1897-08-27) Rygoje (Latvija).

1909 m. baigė Rygos III mokyklą. Baigęs Rygos amatų mokyklą 1913 m. dirbo šaltkalviu Rusijos-Baltijos vagonų gamykloje Rygoje. 1915–1918 m. J. Reliškis Petrograde dirbo šaltkalviu Rusijos optinės ir mechaninės gamybos akcinės bendrovės gamykloje.

Jonas Reliškis dalyvavo 1917 m. vasario ir spalio revoliucijų įvykiuose. Nuo 1918 m. tarnavo Rusijos kariniame jūrų laivyne. 1919 m. baigė Astrachanės (Rusija) pėstininkų kursus. 1923 m. buvo paskirtas pulko vadu.

1924–1930 m. dirbo Lugansko (dab. Ukraina) pulko mokyklos viršininku. 1936 m. Charkove (dab. Ukraina) baigė M. Frunzės karo akademiją. 1930–1938 m. dėstė Charkovo karo mokykloje.

Jonas Reliškis Sovietų Sąjungoje 1939-10-02 buvo nuteistas, reabilituotas 1956-07-27.

Raudonojoje armijoje užėmė įvairias vadovaujančias pareigas, nuo 1943 m. vadovavo kariškių 16-ajai lietuviškajai divizijai rengimui. Nuo 1944 m. buvo Lietuviškosios divizijos 249 pulko štabo viršininkas, vėliau 156 pulko viršininkas.

1945–1956 m. dėstė Lietuvos veterinarijos akademijos ir Vilniaus valstybinio universiteto Karinėse katedrose karinį parengimą.

Jonas Reliškis 1952 m. gavo Tarybinės armijos pulkininko laipsnį.[1]

Jonas Reliškis mirė 1977 m. vasario 8 d. Vilniuje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Jono Reliškio 1972-05-05 Dokumentų perdavimo aktu perėmė nesutvarkytus 1897–1972 m. dokumentus, 45 saugojimo vienetus.

1978 m. Jono Reliškio dokumentai sutvarkyti. Sudaryti 45 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R-421 yra 1 apyrašas, 45 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1897–1972 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti atsiminimai, asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai, J. Reliškio surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-421 apyraše Nr.1 įrašyti 45 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1897–1972 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. R-421, ap. 1, b. 1– 4, 36.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:48