O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-425 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

ALGIRDO STUMBRO FONDĄ NR. R-425

2010-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Algirdas Stumbras (g. 1927-09-24 )

 

Algirdas Stumbras gimė 1927-09-24 Kaune.

A. Stumbras 1934–1942 m. mokėsi Kauno pradžios mokykloje ir Kauno gimnazijoje. 1942 m. įstojo į Kauno aukštesniąją technikos mokyklą.

1944 m. A. Stumbras pradėjo dirbti Kauno elektros tinkluose avarinės brigados elektromonteriu, 1946 m. – Kauno rajono energetikos dispečerinėje, dispečeriu, 1948 m. – Petrašiūnų elektrinėje budinčiuoju inžinieriumi.

1951 m. A. Stumbras persikėlė į Vilnių ir pradėjo dirbti Centrinėje dispečerių tarnyboje. Dirbdamas neakivaizdžiai studijavo Sąjunginiame politechnikos institute Maskvoje (TSRS).

1954 m. vasario mėn. paskirtas Lietuvos energetikos sistemos Režimo grupės vadovu, tų pačių metų rudenį tapo Vyriausiosios dispečerių tarnybos vyriausiuoju dispečeriu. 1957–1992 m. A. Stumbras dirbo Vilniaus elektros tinklų direktoriumi. 1992–1996 m. buvo valstybės konsultantu energetikos klausimais, 1996 m. – Prezidentūroje įkurtos komisijos dėl „Lietuvos energijos restruktūrizacijos“ narys.

Nuo 1954 m. A. Stumbras aktyviai dalyvavo mokslo ir technikos draugijos (MTD) veikloje, buvo jos pirmininkas, buvo Sąjunginės mokslo ir technikos draugijos narys. A. Stumbras yra Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto narys.

Algirdas Stumbras parašė ir 2007 m. išleido knygą „Prisiminimai“.

1965 m. Algirdui Stumbrui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio inžinieriaus vardas. 1977 m. suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio energetiko vardas. 1966 m. ir 1981 m. apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos ordinais.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1972-05-18 ir 1973-10-14 iš Algirdo Stumbro Dokumentų perdavimo aktais perėmė nesutvarkytus 1947–1973 m. dokumentus, 75 saugojimo vienetus.

1974 m. Algirdo Stumbro dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-425. Sudarytos 104 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1, sudaryta dokumentų sisteminimo schema, autoriui grąžinti archyve nesaugotini dokumentai.

LCVA iš Algirdo Stumbro 1979-10-29 Dokumentų perdavimo aktu Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1970–1979 m. dokumentus, 22 saugojimo vienetus. 1985 m. buvo sudaryti ir į apyrašą papildomai įrašyta 15 saugojimo vienetų, 7 saugojimo vienetai prijungti prie apyraše jau įrašytų bylų.

Iš viso fonde Nr. R-425 yra 1 apyrašas, 119 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1979 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, piešinys nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Algirdo Stumbro rankraščiai: straipsniai, pranešimai, atsiliepimai, interviu, tezės, kalbos Lietuvos energetikos vystymo klausimais, asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai – deputato, studento pažymėjimai, elektrifikavimo statistinės žinios, diagramos, autoriaus surinkti dokumentai energetikos klausimais, portretai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-425 yra 1 apyrašas, 119 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1979 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, piešinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://www.elektroklubas.lt/pdf/2009/Stumbras.pdf.

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:50