O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-426 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZIGMO BRIDIKIO FONDĄ NR. R-426

2010-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Zigmas Bridikis (1920-01-12–1979-11-24)

 

Zigmas Bridikis gimė 1920-01-12 Tauragės rajone, Margynės kaime.

Zigmas Bridikis 1940–1941 m. buvo komjaunimo darbuotojas, nuo 1941 m. Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos (LLKJS) Kaltinėnų valsčiaus komiteto II sekretorius.

1941 m. Z. Bridikis įstojo savanoriu į Raudonąją armiją. Nuo 1943 m. vadovavo specialiosios paskirties partizanų grupei, veikusiai Panevėžio, Utenos ir Zarasų apskrityse.

1945–1946 m. Z. Bridikis baigė Respublikinę partinę mokyklą. 1947–1950 m. buvo Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Šilalės valsčiaus komiteto sekretorius, 1951–1954 m. – Skaudvilės mašinų traktorių stoties politinio skyriaus viršininkas, 1955–1966 m. – valstybės ir ūkio darbuotojas Tauragėje, Vilniuje, nuo 1966 m. – gamybinio susivienijimo „Elfa” specialaus konstravimo biuro vyresnysis inžinierius.

1960 m. Z. Bridikis parašė ir išleido atsiminimų knygą „Partizanų takais“.

Zigmas Bridikis mirė 1979 m. lapkričio 24 d. Vilniuje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1972-11-13 iš Zigmo Bridikio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1944–1971 m. dokumentus, 80 saugojimo vienetų.

1978 m. Zigmo Bridikio fondo Nr. R-426 dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 136 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-426 yra 1 apyrašas, 136 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1975 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus straipsniai, atsiliepimai apie asmenis, rekomendacijos stojusiesiems į partiją, užrašų sąsiuviniai, knygos „Partizanų takais“ juodraščiai, deputato ir tarnybiniai pažymėjimai, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, laiškai, sveikinimai autoriui, kvietimai dalyvauti renginiuose, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-426 yra 1 apyrašas, 136 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1975 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai –rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:50