O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-428 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO TERLECKO FONDĄ NR. R-428

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Terleckas (g. 1928-02-09)

 

Antanas Terleckas gimė 1928-02-09 Ignalinos rajono Krivasalio kaime.

Mokėsi Linkmenų progimnazijoje, 1949 m. baigė Vilniaus prekybos technikumą. 1949–1956 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Ekonomikos fakultete.

1954–1957 m. dirbo TSRS valstybinio banko Lietuvos skyriuje kredito inspektoriumi, Vilniaus miesto valdybos viršininko pavaduotoju. Dirbdamas mokėsi Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos instituto aspirantūroje.

1957 m. A. Terleckas buvo suimtas ir nuteistas ketveriems metams laisvės atėmimo už antitarybinę veiklą. Sugrįžęs į Lietuvą dirbo „Puntuko“ gamyklos dispečeriu, vyriausiuoju ekonomistu, vyriausiuoju inžinieriumi. 1967 m. dirbo Vilniaus valgyklų treste.

1964–1969 m. Vilniaus valstybiniame universitete neakivaizdžiai studijavo istoriją.

1973 m. A. Terleckas vėl buvo suimtas ir metus kalėjo Lukiškių kalėjime. Sugrįžęs iš kalėjimo dirbo gaisrininku, darbininku.

1976–1977 m. buvo vienas pogrindžio leidinio „Laisvės šauklys“ leidėjų. 1978 m. su bendraminčiais įkūrė Lietuvos laisvės lygą (LLL). 1979 m. kartu su LLL nariais leido nelegalų leidinį „Vytis“. 1979 m. rugpjūčio 23 d. su J. Sasnausku Tartu mieste (Estija) baigė redaguoti 45 pabaltijiečių Memorandumą, raginantį likviduoti Baltijos valstybėse Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes. Už Memorandumą tais pačiais metais buvo suimtas ir nuteistas aštuoneriems metams laisvės atėmimo. Kalėjo Vilniuje, Urale, ketverius metus praleido tremtyje Magadane. 1987 m. sugrįžo į Lietuvą ir vėl įsitraukė į politinę veiklą, redagavo leidinius „Vytis“ ir „Laisvės šauklys“.

2000 m. buvo išrinktas į Panevėžio miesto tarybą. Nuo 2005 m. partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys

A. Terleckas parašė 10 studijų, iš kurių svarbiausia 1996 m. išleista „Didysis sąmokslas prieš Lietuvą“. 2008 m. buvo išleistas „Rezistento dienoraštis 1966 m.“.

1998 m. A. Terleckas apdovanotas 3-iojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu, 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2004 m. – Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-04-11 iš Antano Terlecko Dokumentų priėmimo neterminuotam valstybiniam saugojimui aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1952–2001 m. dokumentus, iš viso 2 ryšulius.

2004 m. Antano Terlecko fondas Nr. R-428 sutvarkytas. Sudaryta 31 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-428 yra 1 apyrašas, 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1946–2001 m. Dokumentai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (straipsniai, kreipimaisi, vieši laiškai, rinkimų programos, kalbos, dienoraštis, užrašai),

asmens ir politinės veiklos dokumentai: charakteristika, kandidato į Seimo narius, pensininko pažymėjimai, leidimas į Seimą, apklausų Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto Tardymo skyriuje protokolai ir nutarimas pareikšti kaltinimą, Lietuvos politinių kalinių sąjungos tarybos posėdžio protokolo išrašas dėl autoriaus pašalinimo iš sąjungos, dalyvavimo Lietuvos laisvės lygos veikloje dokumentai, autorinės sutartys su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, autoriaus laiškai asmenims bei asmenų laiškai ir sveikinimai švenčių progomis autoriui, dokumentai apie autorių ir autoriaus surinkti dokumentai, kvietimai į renginius, turto, buities ir kiti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1946–2001 m. Dokumentai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://lt.wikipedia.org.

  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO TERLECKO FONDO NR. R-428 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Antano Terlecko fondą Nr. R-428 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2011-01-19 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-11.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-02-09 iš Antano Terlecko aktu Nr. GF-22/1 perėmė autoriaus dienoraštį „Ir kūnas tapo žodžiu“.

2011 m. dienoraštis įrašytas į Antano Terlecko fondo Nr. R-428 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylos Nr. 32).

Iš viso fonde Nr. R-428 yra 1 apyrašas, 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–2001 m., 2004 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas autoriaus rankraštis „Ir kūnas tapo žodžiu (1965–1966 m. dienoraštis)“.

Įrašytos bylos data – 2004 m.

Iš viso fondo Nr. R-428 apyraše Nr. 1 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–2001 m., 2004 m. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:52