O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-429 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SIMO KARALIŪNO FONDĄ NR. R-429

2012-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Simas Karaliūnas (g. 1936-01-20)

 

Simas Karaliūnas gimė 1936-01-20 Vaineikių kaime Joniškio rajone.

1945–1949 m. mokėsi Tautginių kaimo pradinėje mokykloje, 1949–1956 m. – Joniškio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1956–1961 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete.

1967 m. apgynė mokslų kandidato disertaciją tema „Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai“. 1987 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją tema „Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė“, nuo 1999 m. – profesorius.

1962–2002 m. S. Karaliūnas dirbo Lietuvių kalbos institute (iki 1990 m. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas). 1996–2008 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete, 1997–2003 m. – Lietuvių kalbos katedros vedėjas.

Stažavosi Anglijoje, Bulgarijoje, Islandijoje, Suomijoje, Švedijoje. Tarptautinės baltistų draugijos, International Saga Society, Baltų-slavų komisijos prie Tarptautinio slavistų komiteto narys, žurnalų „Baltistica“, „Linguistica Baltica“ (leidžia Jogailos universitetas Krokuvoje), „Baltų filologija“ (leidžiamas Rygoje) redakcinių kolegijų narys.

S. Karaliūno mokslinių tyrimų sritys: semantinė etimologinė lietuvių kalbos analizė, baltų kalbų istorija ir jų santykiai su kitomis indoeuropiečių kalbomis, baltų etnonimų kilmės ryšys su socialine senovės baltų organizacija, sociolingvistinės lietuvių kalbos, veiksmažodžio istorijos problemos.

Svarbiausi S. Karaliūno darbai: 1968 m. „Kai kurie baltų ir slavų seniausiųjų santykių klausimai“, 1973 m. „Iš lietuvių kalbos -jo-kamienių veiksmažodžių istorijos (uo šaknies vokalizmo tipas)“, 1987 m. „Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė“, 1997 m. „Kalba ir visuomenė: Psichosociologiniai ir komunikaciniai kalbos vartojimo bruožai“, 2004 m. „Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose I d.“, 2005 m. „Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose II d.“. 1969 m. iš vokiečių kalbos išvertė E. Frenkelio knygą „Baltų kalbos. Baltų filologijos įvadas“.

Simas Karaliūnas 2006 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premija.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Simo Karaliūno 2001-05-03 Dokumentų perėmimo aktu Nr. 1 perėmė 1 aplanką nesutvarkytų dokumentų.

2012 m. Simo Karaliūno dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-429. Sudaryti 7 apskaitos vienetai įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-429 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1993–2001 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti užsienio valstybių įstaigų raštai S. Karaliūnui dėl bendradarbiavimo, dalyvavimo renginiuose, pažymos apie pedagoginio ir mokslinio darbo stažą, darbo ir autorinės sutartys, kvietimai į renginius, kolegų laiškai S. Karaliūnui.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso fondo Nr. R-429 apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1993–2001 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, latvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spausdintas tekstas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Visuotinė lietuvių enciklopedija IX t., V., 2006 m., psl. 396, Kas yra kas Lietuvoje, K., 2002 m., psl. 295.   

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:56