O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-433 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

JONO ČIULADOS FONDĄ NR. R-433

2010-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Čiulada (1904-05-01–1971-07-22)

 

Jonas Čiulada gimė 1904-05-01 Kaišiadorių rajone, Paparčių kaime.

1940–1941 m. J. Čiulada dirbo „Miško“ fabriko techniniu vadovu Žasliuose. 1943–1944 m. – partizanų būrio „Už tėvynę“ vadas, Lietuvos komunistų partijos (b) Ukmergės apskrities komiteto I sekretorius, 1945–1959 m. – Raseinių apskrities Kelmės valsčiaus partinis organizatorius. Susikūrus Kelmės apskričiai, buvo Kelmės apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas, po administracinių pertvarkymų dirbo Kelmės rajono vykdomojo komiteto pirmininku.

Nuo 1959 m. dirbo Kintų žuvininkystės ūkio direktoriumi.

J. Čiulada TSKP narys nuo 1943 m., 1954–1960 m. – Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narys, 1947–1951 m. ir 1963–1967 m. – LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1950–1958 m. – TSRS AT deputatas.

Jonui Čiuladai 1964 m. suteiktas LTSR nusipelniusio žemės ūkio darbuotojo vardas. Jis buvo apdovanotas Lenino, Raudonosios vėliavos, Tėvynės karo II laipsnio, dviem Darbo raudonosios vėliavos ordinais, medaliais.

Jonas Čiulada mirė 1971 m. liepos 22 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Karių kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1973-07-10 iš Čiuladienės ir 1979-08-27 iš Janinos Čiuladaitės-Kazlauskienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1945–1976 m. dokumentus, 42 saugojimo vienetus.

1984 m. Jono Čiulados fondo Nr. R-433 dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 29 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-433 yra 1 apyrašas, 29 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1976 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Jono Čiulados asmens dokumentai: TSRS ir LTSR Aukščiausiųjų Tarybų deputatų bilietai, ordinų knygelės, pažymėjimai apie apdovanojimus medaliais, atminimo ženklais, tarnybos pažymėjimai, kandidato į LKP CK narius bilietas, kuponų knygelė, garbės raštai, padėkos, sveikinimai, autoriaus surinkti dokumentai: knyga apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-433 yra 1 apyrašas, 29 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1976 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-433, ap. 1, b. 20, psl. 3, 4.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:56