O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-435 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALDONOS ALEŠKEVIČIENĖS - STATULEVIČIENĖS FONDĄ NR. R-435

2008-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Aldona Džiugaitė - Aleškevičienė – Statulevičienė gimė 1936-01-01 Ukmergės aps. Kurklių vls. (dabar Anykščių raj.) Džiugų k.

1959 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Matematikos - fizikos fakultetą.

1959–1977 m. dirbo Fizikos - matematikos ir nuo 1977 m. - Matematikos ir kibernetikos institute vyr. moksline bendradarbe. Nuo 1989 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institute Tikimybių teorijos ir statistikos skyriuje vyriausiąja mokslo darbuotoja, profesorė.

1964 m. apgynė fizikos - matematikos mokslų kandidato disertaciją. 1982 m. Uzbekijos mokslų akademijos Matematikos institute apgynė fizikos – matematikos mokslų daktarės disertaciją tema „Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų maksimumų ir atstatymo procesų ribinės teoremos“.

1987 m. jai paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

Nuo 1993 m. nostrifikuota habilituota daktarė.

1987 m. jai paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

A. Aleškevičienė – Statulevičienė – Tarptautinės matematinės statistikos ir tikimybių teorijos specialistų Bernulio draugijos, Lietuvos matematikų draugijos narė.

A. Aleškevičienės – Statulevičienės mokslinių tyrimų sritis buvo procesų lokalūs laukai, įvairių statistikų pasiskirstymų asimptotinės savybės.

Svarbiausi darbai iš tikimybių teorijos ribinių teoremų. Ji įrodė lokalinių ir integralinių ribinių teoremų Markovo grandinėms stabilaus ribinio dėsnio atveju, nustatė liekamųjų narių struktūrą, taip pat įrodė atsitiktinių dydžių sumų maksimumų didelių nuokrypių teoremų, atstatymo procesų ribinių teoremų.

A. Aleškevičienė – Statulevičienė paskelbė mokslinių straipsnių specializuotose leidiniuose lietuvių ir rusų kalbomis.

Vyras – Vytautas Statulevičius (1929–2003 m.).

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus 

 

1973-09-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė Aldonos Aleškevičienės asmens dokumentus. Buvo perimti 27 nesutvarkyti saugojimo vienetai. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1984-01-14 dokumentai sutvarkyti, sudaryti 24 apskaitos vienetai, įrašyti į fondo Nr. R-435 apyrašą Nr. 1.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Aldona Aleškevičienė - Statulevičienė“.

Iš viso fonde Nr. R-435 yra 1 apyrašas, 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1961–1972 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, nuotraukos.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytas fizikos-matematikos mokslų kandidato disertacijos autoreferatas, straipsniai, asmenų laiškai A. Aleškevičienei, biografiniai dokumentai, kvietimai, A. Aleškevičienės surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir veiklos sritis.

Iš viso fondo Nr. R–435 apyraše Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1961-1972 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, nuotraukos.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Laima Grubienė

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:57