O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-436 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO ČIUŽO FONDĄ NR. R-436

2010-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Čiužas (g. 1929-11-29)

 

Antanas Čiužas gimė 1929-11-29 Utenos rajone, Kuktiškių kaime.

1943 m. A. Čiužas baigė Kuktiškių šešiametę, 1950 m. – Utenos pirmąją vidurinę mokyklas, 1955 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

1955–1956 m. dirbo Lietuvos TSR Finansų ministerijoje. 1956–1964 m. – Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Ekonomikos institute.

1964 m. apgynė mokslų kandidato disertaciją tema „Gamybos rezervai Lietuvos TSR liejininkystėje“.

1964–1975 m. A. Čiužas dirbo docentu Kauno politechnikos instituto (KPI) Vilniaus filialo Pramonės ekonomikos katedroje. 1966–1977 m. – Vilniaus miesto liaudies universiteto Techninių žinių fakulteto dekanas. Nuo 1993 m. Vytauto Didžiojo universiteto Sociologinių mokslų fakulteto dėstytojas.

1975 m. A. Čiužas pradėjo dirbti Filosofijos, sociologijos ir teisės skyriuje prie Mokslų Akademijos Istorijos instituto, 1977 m., reorganizavus šį skyrių, Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1995 m. – Etnosociologijos skyriaus vadovas. Institute dirbo iki 2002 m.[1]

A. Čiužas nagrinėjo ekonomines, gamybinių liaudies ūkio šakų ir miestų socialinio planavimo problemas. Šiomis temomis rašė straipsnius ir skaitė paskaitas. Buvo Lietuvos sociologų draugijos valdybos narys, Filosofijos ir sociologijos instituto Mokslo tarybos narys, Jungtinės sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijų ir habilitacijos priežiūros komisijos mokslinis sekretorius.

Antanas Čiužas parašė ir išleido: 1977 m. „Lietuvos pramonės įmonių kolektyvų socialinio vystymo planavimo patirtis“, 1979 m. „Gamybinių kolektyvų socialinės raidos planavimo klausimai“, 1980 m. „Miesto socialinės raidos planavimas“, 1988 m. „Jaunimo įsijungimas į gamybinį kolektyvą PTM - įmonė“, 1998 m. „Ignalinos AE: žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos“.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1973-10-05 priėmė Antano Čiužo neaprašytus dokumentus, 46 saugojimo vienetus. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra. Fondui duotas Nr. R-436.

1978 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 73 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1980-12-01 ir 1990-05-14 Dokumentų perdavimo aktais Nr. 2 ir Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1958–1990 m. dokumentus, 106 saugojimo vienetus ir 2802 lapus dokumentų.

2000 m. buvo sudaryta ir į apyrašą papildomai įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-436 yra 1 apyrašas, 143 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1957–1990 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autografas, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka (suderinus su fondo sudarytoju).

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai: referatai, mokslo darbai, pranešimai, straipsniai, paskaitų konspektai, tezės, atsiliepimai, recenzijos,

asmens, tarnybinės, mokslinės veiklos dokumentai: charakteristika, diplomo apie ekonomikos kandidato laipsnio suteikimą ir docento atestato kopijos, darbo ataskaitos, patikrinimo pažymos, posėdžių protokolai, įstaigų ir asmenų raštai ir raštai įstaigoms, kvietimai, posėdžių, susirinkimų, seminarų, konferencijų programos ir protokolai, anketos, autoriaus bibliografija, įmonių kompleksinių planavimų bei sociologinių tyrimų dokumentai, straipsniai apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-436yra 1 apyrašas, 143 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1957–1990 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autografas, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-436, ap. 1, b. 94, psl. 5, 6, Visuotinė lietuvių enciklopedija IV t., V., 2003 m., psl. 373; www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/personos.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 14:02