O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-437 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

BRONIAUS RIAUBOS FONDĄ NR. R-437

2010-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Bronius Riauba (g. 1934-03-27)

 

Bronius Riauba gimė 1934-03-27 Rokiškio rajone Urlių kaime.

1953–1958 m. studijavo Vilniaus universitete Matematikos fakultete, 1958–1961 m. mokėsi Lietuvos TSR Mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto aspirantūroje. Baigęs aspirantūrą pradėjo dirbti Fizikos ir matematikos instituto (nuo 1977 m. – Matematikos ir kibernetikos, nuo 1990-07-09 – Matematikos ir informatikos institutas) jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, 1963–1994 m. – vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.

Bronius Riauba 1963 m. apgynė kandidatinę disertaciją ,,Silpnai priklausomų dydžių sumų ribinės teoremos“.

B. Riauba rašė mokslinius straipsnius matematikos, kibernetikos, matematikos istorijos temomis, bendradarbiavo su žurnalu „Matematika“.[1] 2004 m. su bendraautoriais parašė ir išleido knygą ,,Akademikas Vytautas Statulevičius, 1929–2003“, 2008 m. straipsnį apie buvusį Rokiškio gimnazijos direktorių ir matematikos mokytoją Juozą Janulionį.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1973-10-12 priėmė neaprašytus Broniaus Riaubos dokumentus, 84 saugojimo vienetus. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

1980 m. Broniaus Riaubos fondas Nr. R-437 sutvarkytas. Sudarytos 88 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-437 yra 1 apyrašas, 88 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1962–1973 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai: kandidatinės disertacijos autoreferatas, knygos skyriai, straipsniai, paskaitos, pranešimai, paskaitų konspektai,

asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai: mokslų kandidato diplomo, vyr. mokslinio bendradarbio atestato nuorašai, charakteristika, draugijos „Žalgiris“ nario bilietas, kvietimai dalyvauti disertacijos gynime, konferencijoje, pasitarime, sveikinimai įvairiomis progomis, mokslinių darbų sąrašas, ataskaitos, užsiėmimų darbo planai, posėdžių protokolai, autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-437 yra 1 apyrašas, 88 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1962–1973 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-437, ap. 1, b. 46.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 14:03