O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-438 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NIJOLĖS KALINAUSKAITĖS FONDĄ NR. R-438

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Nijolė Kalinauskaitė (g. 1939-05-01)

 

Nijolė Kalinauskaitė gimė 1939-05-01 Raseinių mieste.

1945–1948 m. mokėsi Telšių pradžios mokykloje. 1948 m. pradėjo mokytis Klaipėdos vidurinėje mokykloje, kur baigė šešias klases, septintą ir aštuntą klases baigė Skuodo vidurinėje mokykloje. 1953 m. su šeima persikėlė į Vilnių. 1956 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą. 1956–1961 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos fakultete. 1961–1964 m. mokėsi Fizikos-matematikos instituto aspirantūroje. 1966 m. apgynė fizikos matematikos mokslų kandidatės disertaciją. 1993 m. Lietuvos Mokslo taryba šią disertaciją nostrifikavo į matematikos mokslų daktarės disertaciją.

1961 m. dirbo Lietuvos TSR Mokslų akademijos Fizikos-matematikos institute vyriausiąja laborante, vėliau jaunesniąja moksline bendradarbe, 1964–1968 m. – Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikos-matematikos institute jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1968–1977 m. – instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, nuo 1977 m. – Matematikos-kibernetikos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, vėliau dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos informatikos instituto vyresniąja moksline bendradarbe.

Parašė mokslo straipsnių taikomosios matematikos tema.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1973-11-10 priėmė Nijolės Kalinauskaitės neaprašytus dokumentus, 12 saugojimo vienetų. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra. Fondui duotas Nr. R-438.

1980 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 11 apskaitos vienetų.

1990 m. į apyrašą papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-02-28 iš Nijolės Kalinauskaitės Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. 6F-49/1 perėmė nesutvarkytus 1961–2004 m. dokumentus, iš viso 3 aplankus.

Iš viso fonde Nr. R-438 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1964–1986 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autorės mokslo darbai (autoreferatas, straipsniai, pranešimai).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1964–1986 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

  

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NIJOLĖS KALINAUSKAITĖS FONDO NR. R-438 PAPILDYMĄ

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Nijolės Kalinauskaitės fondą Nr. R-438 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2011-01-25 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-16.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-02-28 iš Nijolės Kalinauskaitės aktu Nr. GF-49/1 perėmė neaprašytus dokumentus – iš viso 3 aplankus dokumentų.

2011 m. kovo mėn. dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 10 apskaitos vienetų, kurie susisteminti pagal temas ir įrašyti į Nijolės Kalinauskaitės fondo Nr. R-438 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 24–33).

Iš viso fonde Nr. R-438 yra 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–2004 m.

Bylos Nr. 29 išdavimas ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyta fizikos-matematikos mokslų kandidatės disertacija, autobiografijos, mokslinių darbų sąrašai, straipsnių, disertacijų, diplominių darbų recenzijos, autorės straipsniai,

biografijos dokumentai: apie autorės studijas aspirantūroje, disertacijos gynimą, mokslo laipsnio ir vardo suteikimo diplomai, darbą Lietuvos TSR Mokslų akademijos Fizikos-matematikos institute, dalyvavimą konferencijose,

susirašinėjimo bendradarbiavimo klausimais dokumentai.

Į apyrašo tęsinį įrašytų dokumentų chronologinės ribos 1961–2004 m.

Iš viso fondo Nr. R-438 apyraše Nr. 1 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–2004 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spausdintas tekstas, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė


 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 14:04