O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-439 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĘSTUČIO STRUMSKIO FONDĄ NR. R-439

2010-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kęstutis Strumskis (g. 1937-01-06)

 

Kęstutis Strumskis gimė 1937-01-06 Kaune.

1960 m. K. Strumskis baigė Vilniaus universitetą, 1964–1975 m. jame dėstė.

1966 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją tema „Broliškų tarybinių respublikų parama lietuvių tautai, kuriant socializmą (1944–1953 m.)“.

Nuo 1975 m. K. Strumskis dirbo Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institute moksliniu bendradarbiu.

Kęstutis Strumskis parašė ir išleido: 1977 m. „Per bendradarbiavimą į suklestėjimą“, su bendraautoriais: 1980 m. „Lietuva broliškų tarybinių tautų šeimoje“, 1982 m. „Lietuva ir Baltarusija. Bendradarbiavimas brandaus socializmo metais“, 1984 m. „Tarybinės visuomenės politinės sistemos raida Lietuvoje 1961–1980 m.“, 1987 m. „Lietuvos TSR ryšiai su Rusijos Federacija: Skiriama Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 70-mečiui“, 1983 m. išleisto dokumentų rinkinio „Bažnyčios prieglobstyje“ sudarytojas, parengė metodinių priemonių kraštotyros medžiagai rinkti.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Kęstučio Strumskio neaprašyti dokumentai priimti 1973-11-15, 30 saugojimo vienetų. Fondui duotas Nr. R-439.

1974 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 37 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-439 yra 1 apyrašas, 37 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1962–1973 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autorizuotas mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta monografija, pranešimas, straipsniai, dokumentai apie disertacijos gynimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-439 yra 1 apyrašas, 37 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1962–1973 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autorizuotas mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 10, V. 1983, 442 psl.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 14:05