O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-445 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JUOZO PETRAIČIO FONDĄ NR. R-445

2010-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Juozas Petraitis (1898-01-27–1981-12-26)

 

Juozas Petraitis gimė 1898-01-27 Radviliškio r. Dvarininkų kaime. 1908–1911 m. mokėsi Šiaulėnų pradžios mokykloje, 1911–1915 m. – Šiaulių progimnazijoje. 1926 m. baigė Žemės ūkio akademiją, 1931 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universitetą.

1926–1929 m. J. Petraitis dirbo Šiaulių apskrityje agronomu, 1929–1934 m. vadovavo Plungės valstybiniam žirgynui, 1934–1939 m. – Gruzdžių valstybiniam žirgynui.

1940–1941 m., 1946–1980 m. dėstė Žemės ūkio akademijoje, iki 1971 m. buvo Zootechnikos katedros vedėju.

1948 m. Juozas Petraitis apgynė kandidatinę disertaciją. 1958 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Juozas Petraitis parašė ir išleido: 1951 m. „Aplinkos įtaka gyvuliui“, 1954 m. „Galvijų prieauglio auginimas“, 1958 m. „Galvijų bandos reprodukcija“, 1963–1966 m. „Lietuvos žalieji galvijai“ 2 t.

1961 m. J. Petraičiui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio agronomo vardas.

Juozas Petraitis mirė 1981 m. gruodžio 26 d. Kaune.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-06-26 ir 1978-06-16 iš Juozo Petraičio Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1917–1977 m. dokumentus, 160 saugojimo vienetų.

1978 m. Juozo Petraičio fondo Nr. R-445 dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 285 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1. Sudaryta apyraše įrašytų bylų sisteminimo schema – rodyklė.

Iš viso fonde Nr. R-445 yra 1 apyrašas, 285 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1977 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Juozo Petraičio rankraščiai: straipsniai, paskaitos ir pranešimai, atsiliepimai, recenzijos,

asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai: biografija, liudijimas dėl atleidimo nuo karinės tarnybos, įstaigų raštai bei asmenų laiškai J. Petraičiui, J. Petraičio išsiųsti laiškai, adresų sąrašas, kvietimai, posėdžių programos, sveikinimai autoriui, J. Petraičio prisiminimai, autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-445 yra 1 apyrašas, 285 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1977 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-445, ap. 14, b. 190, 248.

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 14:24