O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-448 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

VLADO KVIKLIO FONDĄ NR. R-448

2010-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Vladas Kviklys (1908-04-06–1985-02-23)

 

Vladas Kviklys gimė 1908-04-06 Šavašų kaime, Daugailių valsčiuje, Utenos apskrityje.

V. Kviklys 1919–1920 m. mokėsi Dulių pradžios mokykloje, 1920–1922 m. – Antalieptės žemesniojoje žemės ūkio mokykloje, 1922–1927 m. – Utenos „Saulės“ gimnazijoje, 1927–1928 m. – Rokiškio gimnazijoje. 1928–1934 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete.

Studijuodamas universitete dirbo Aklųjų institute sanitaru, medicinos felčeriu, redagavo Kūno kultūros rūmų leidžiamą laikraštį „Mūsų sportas“, vėliau savaitinį žurnalą „Kūno kultūra ir sveikata“.

1934–1938 m. Vladas Kviklys studijavo sporto mediciną Graco (Austrija) universitete ir gavo fizinės terapijos ir sporto medicinos daktaro diplomą, 1935 m. tobulinosi Romos (Italija) aukštojoje kūno kultūros akademijoje.

1936 m. buvo oficialus Lietuvos spaudos atstovas žiemos olimpinėse žaidynėse Garniš-Partenkirchene (Vokietija).

1938–1939 m. Karo ligoninės jaunesnysis ordinatorius. 1938–1940 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete ir dirbo Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamente medicinos referentu. 1940 m. paskirtas Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos Medicinos departamento direktoriumi, vėliau Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato Gydymo-profilaktikos įstaigų valdybos viršininku. Vilniaus universitete dėstė fizinio auklėjimo teoriją ir sporto higieną.

1941–1944 m. Daugailių ambulatorijos ir Utenos apskrities gydytojas. 1945–1962 m. – Sanitarijos ir higienos instituto Vilniuje direktorius, 1953–1966 m. Sveikatos apsaugos ministerijos Medicinos mokslų tarybos pirmininkas.

1962 m. V. Kviklio iniciatyva Vilniaus universitete įkurtas Sanitarijos ir higienos skyrius. 1962–1985 m. – Vilniaus universiteto Higienos katedros vedėjas, 1966–1968 m. – dar ir Vilniaus universiteto Gydytojų tobulinimosi fakulteto dekanas.

1949 m. Vladas Kviklys apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją, 1953 m. jam suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio, 1955 m. docento vardas. 1969 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją, 1970 m. suteiktas profesoriaus vardas.

V. Kviklys buvo mokyklinės higienos pradininkas Lietuvoje. Parašė ir išleido: 1941 m. „Kas kiekvienam žinotina apie dėmėtąją šiltinę“, 1952 m. ir 1955 m. „Traktorininko higiena ir pirmoji pagalba nelaimingais atsitikimais“, 1954 m. „Pagerinti kaimo mokyklų sanitarinę priežiūrą“, 1955 m. „Protinio darbo higiena“, 1958 m. ir 1961 m. „Gyvenkime švariai“, 1962 m. „Asmeninė ir mokyklinė higiena“, 1974 m. kartu su E. Andriuliu „Vaiko fiziologija ir mokyklinė higiena“, 1977 m. „Sanitarinis švietimas“, 1979 m. kartu su G. Šukiene „Vaikų ir paauglių higiena. V. Kviklys buvo 1966 m. ir 1982 m. išleisto vadovėlio „Higiena“ iniciatorius ir vienas autorių, su Greifsvaldo (Vokietija) universiteto higienistais išleisto „Antiseptikos vadovo“ („Handbuch der Antiseptik“) redakcinės kolegijos narys.

1958 m. V. Kvikliui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo garbės vardas.

Vladas Kviklys mirė 1985 m. vasario 23 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. [1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-12-30 iš Vlado Kviklio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1948–1974 m. dokumentus, 5 saugojimo vienetus.

1980 m. Vlado Kviklio fondo Nr. R-448 dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 5 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-448 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti straipsniai ir pranešimų rinkiniai higienos ir sveikatos apsaugos klausimais.

Iš viso fonde Nr. R-448 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://www.vilnensis.vu.lt., http://www.lmb.lt.

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:11