O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-450 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJOS NATKEVIČAITĖS-IVANAUSKIENĖS FONDĄ NR. R-450

2010-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė (1905-07-14–1996-04-30)

 

Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė gimė 1905-07-14 Veiveriuose.

1915–1918 m. mokėsi Ostrovo (Rusija) gimnazijoje, 1918–1922 m. – Marijampolės realinėje gimnazijoje, 1923–1928 m. studijavo Lietuvos universitete Kaune Medicinos fakultete.

M. Natkevičaitė-Ivanauskienė 1922–1923 m. dirbo pradinės mokyklos mokytoja Marijampolėje, 1926 m. Pieriškiuose ir Prienlaukyje, 1929–1930 m. Užliedžiuose.

1930–1940 m. dirbo Vytauto Didžiojo universitete Botanikos katedroje laborante, dėstytojo asistente.

1940–1990 m. dirbo Vilniaus universiteto Botanikos ir genetikos katedroje įvairiose dėstytojų pareigose.

1942 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją tema „Genetiškai sistematiški Verbascum ir Celsia genčių tyrinėjimai“, jai buvo suteiktas Gamtos mokslų daktarės laipsnis, bet tarybinė valdžia jo nepripažino. 1951 m. M. Natkevičaitė-Ivanauskienė apgynė mokslų kandidato disertaciją tema „Lietuvos adventyvinė flora“, 1953 m. suteiktas docentės vardas. 1967 m. apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją už darbų visumą tema „Genetiškai sistematiški, floristiniai sistematiški ir geobotaniniai tyrimai“, 1969 m. suteiktas profesorės vardas.

M. Natkevičaitė-Ivanauskienė buvo genetikos dėstymo Lietuvoje pradininkė, jos mokslinio darbo kryptys: pirmieji populiacijų genetikos tyrimai Lietuvoje, sistematikos ir paveldimumo aiškinimas tarprūšinio hibridinimo metodu, geobotaniniai tyrimai Lietuvoje, floros ir bendrijų struktūrą atskleidžiančių naujų formulių pasiūlymai ir taikymas.

M. Natkevičaitė-Ivanauskienė parašė ir išleido: 1929 m. „Kraujo grupės ir jų suskirstymas Lietuvos gyventojų tarpe“, 1977 m. „Lietuvos floros induočių augalų chorologinis vertinimas, ryšium su botaniniu geografiniu rajonavimu“, 1982 m. „Floros chorologinės struktūros rodikliai“, 1983 m. „Botaninė geografija ir fitocenologijos pagrindai“, 1985 m. „Rūšių grupių pastovumo ir dažnio kiekybinis įvertinimas“, su bendraautoriais: 1955 m. „Nemuno užliejamosios pievos“, 1958 m. „Lietuvos TSR fizinė geografija“, 1981 m. „Lietuvos TSR atlasas“. M. Natkevičaitė-Ivanauskienė buvo leidinio „Lietuvos TSR flora“ (t. 1–6) redaktorė ir bendraautorė.

M. Natkevičaitė-Ivanauskienė 1958 m. ir 1985 m. tapo respublikinių mokslo premijų laureate.[1]

Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė mirė 1996 m. balandžio 30 d. Vilniuje, palaidota Antakalnio kapinėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-08-28 ir 1975-11-18 iš Marijos Natkevičaitės-Ivanauskienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus dokumentus, 55 saugojimo vienetus.

1978 m. M. Natkevičaitės-Ivanauskienės fondo Nr. R-450 dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 84 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-450 yra 1 apyrašas, 84 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1953–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta monografija, straipsniai, tezės, anotacijos, atsiliepimai, pranešimai biologijos mokslo tema, recenzijos, kvietimai į renginius, nuotraukos.

Iš viso fonde Nr. R-450 yra 1 apyrašas, 84 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1953–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Kas yra kas Lietuvoje. K., 1995/1996 m., psl. 195; www.bg.gf.vu.lt/

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:12