O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-451 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

MYKOLO MARCINKEVIČIAUS FONDĄ NR. R-451

2009-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Mykolas Marcinkevičius (1892-09-29–1987-05-20)

 

Mykolas Marcinkevičius gimė 1892-09-29 Anykščių rajone, Andrioniškio kaime.

M. Marcinkevičius mokėsi Andrioniškio rusiškoje pradžios mokykloje, baigė Vilniaus privačią Pšegalinskio gimnaziją. 1911 m. Maskvos (Rusija) mokslo apygardos bandomojoje komisijoje išlaikė keturių gimnazijos klasių kurso egzaminus, 1916 m. – Kijevo (Ukraina) universiteto provizoriaus padėjėjo egzaminus, 1918 m. baigė Kijevo juridinio instituto suaugusiųjų gimnazijos septynias klases.

1919 m. grįžęs į Lietuvą dirbo Kauno karo ligoninės vaistinėje. 1922–1928 m. Mykolas Marcinkevičius studijavo Kauno universiteto Medicinos fakultete, įgijo vidaus ligų gydytojo išsilavinimą.

M. Marcinkevičius dirbo Kauno universiteto vaikų klinikoje asistentu, Rokiškio ligoninėje ordinatoriumi, Linkuvos ir Pašvitinio motinos ir vaiko globos sveikatos centro vedėju, 1931–1944 m. dirbo Panevėžio apskrities ligoninėje vidaus ir vaikų ligų skyriaus vedėju.

1932–1933 m. tobulinosi Prahoje (Čekija) ir Vienoje (Austrija).

1938 m. Kauno universitete išlaikė visus doktoranto egzaminus. Daktarinę disertaciją „Blužnis kaip kraujo rezervuaras įvairioms sąlygoms veikiant“ apgynė 1942 m., tačiau tarybiniais metais ji nebuvo pripažinta. 1949 m. Mykolas Marcinkevičius dar kartą apgynė daktarinę disertaciją, jam suteiktas medicinos mokslų kandidato laipsnis.

1941 m. Panevėžyje organizavo gailestingųjų seserų kursus, sudarė kursų mokymo planus.

Dalyvavo kuriant Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultetą. 1944 m. buvo paskirtas Vidaus ligų propedeutikos katedros vadovu. 1944–1947 m. dirbo Medicinos fakulteto prodekanu.

1959 m. Kauno valstybiniame medicinos institute apgynė disertaciją „Miego terapija kompleksiniame opinės ligos gydyme“ medicinos mokslų daktaro laipsniui įgyti. 1961 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Iki 1970 m. dėstė studentams ir vadovavo Vidaus ligų propedeutikos katedrai.

M. Marcinkevičius buvo Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakulteto mokslinės tarybos sekretoriumi, terapeutų mokslinės ir gerontologų draugijų pirmininku ir nariu, priklausė politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijai.

M. Marcinkevičius parašė ir išleido: 1941 m. „Blužnis kaip kraujo rezervuaras, veikiant įvairioms sąlygoms“, 1955 m. kartu su P. Norkūnu „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opinė liga“, 1963 m. su bendraautoriais vadovėlį „Vidaus ligų propedeutika“, mokslinių straipsnių apie bronchinę astmą ir hipertoninę ligą.

1952 m. M. Marcinkevičiui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo garbės vardas.

Mykolas Marcinkevičius mirė 1987 m. gegužės 20 d. Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse. [1]

Mykolo Marcinkevičius vaikai taip pat medikai: sūnus Algimantas Marcinkevičius – kardiologas, profesorius, akademikas, dukra Almonija Marcinkevičiūtė-Bernadišienė – vaikų ligų specialistė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1974-12-30 iš Mykolo Marcinkevičiaus Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1933–1971 m. dokumentus, 20 saugojimo vienetų.

1978 m. Mykolo Marcinkevičiaus fondo Nr. R-451 dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 29 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

LCVA 1989-08-30, 1989-09-20 ir 1992-09-18 iš Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės ir Algimanto Marcinkevičiaus Dokumentų perdavimo aktais Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 perėmė nesutvarkytus 1925–1992 m. Mykolo Marcinkevičiaus ir Algimanto Marcinkevičiaus dokumentus, 1214 saugojimo vienetų.

LCVA 2001-11-26 iš Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės Asmens dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. 1 perėmė Mykolo Marcinkevičiaus, Algimanto Marcinkevičiaus ir Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės 1 ryšulį neaprašytų 1943–2001 m. dokumentų.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 53 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį. Apyrašui sudarytas turinys.

Iš viso fonde Nr. R-451 yra 1 apyrašas, 82 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–2001 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Mykolo Marcinkevičiaus rankraščiai: disertacija, vadovėliai, straipsniai, pranešimai, referatai, kalbos, disertacijų recenzijos, metodiniai nurodymai, paskaitos, darbų apžvalgos, ataskaitos, asmens, mokslo, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, autoriaus surinkti dokumentai, laiškai asmenims, raštai autoriui, sveikinimai jubiliejaus proga, nuotraukos,

Algimanto Marcinkevičiaus pranešimai, paskaitos, straipsniai, recenzijos disertacijoms, mokslinės veiklos ataskaitos, biografija,

Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės pranešimai, autobiografija, charakteristika.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-451 apyraše Nr.1 įrašyti 82 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–2001 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://www.anykstenai.lt

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:13