O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-453 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

JUOZO STASIULEVIČIAUS FONDĄ NR. R-453

2010-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Juozas Stasiulevičius (1923–1973 m. )

 

Juozas Stasiulevičius gimė 1923 m. Skuode.

J. Stasiulevičius 1942–1948 m. mokėsi Kauno universitete Mechanikos fakultete.

1948–1953 m. dirbo gamyboje. 1953 m. pradėjo mokytis TSRS Mokslų akademijos Energetikos instituto aspirantūroje. 1957 m. apgynė kandidatinę disertaciją.

1957 m. J. Stasiulevičius pradėjo dirbti Lietuvos TSR Mokslų akademijos Energetikos ir elektrotechnikos institute (nuo 1967 m. – Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas, nuo 1992 m. – Lietuvos energetikos institutas) vyr. moksliniu bendradarbiu, vėliau vadovavo branduolinių įrenginių šilumos mainų laboratorijai.

J. Stasiulevičius aktyviai dalyvavo Lietuvos Energetikos pramonės mokslo ir technikos draugijos (MTD) veikloje. Jis vienas pirmųjų Lietuvoje atomistikos kūrėjų

Juozas Stasiulevičius mirė 1973 m.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-10-18 iš Laimos Stasiulevičienės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1947–1973 m. dokumentus, 30 saugojimo vienetų.

1974 m. Juozo Stasiulevičiaus dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-453. Sudaryta 112 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-453 yra 1 apyrašas, 112 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, brėžinys, ofortas.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Juozo Stasiulevičiaus rankraščiai: kandidatinė disertacija, ruoštos daktarinės disertacijos medžiaga, straipsniai, pranešimai, recenzijos, atsakymai, užrašai, pastabos,

asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: universiteto baigimo, technikos mokslų kandidato diplomų, vyr. mokslinio bendradarbio atestato kopijos, charakteristika, paskelbtų mokslo darbų sąrašas, mokslinės veiklos ataskaita, teminis darbo planas, Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto raštai ir susirašinėjimas veiklos klausimais, Energetikos pramonės mokslinės techninės draugijos valdybos protokolai, nutarimai, pranešimai, raštai, darbo planas, ataskaitos, nario bilietas, kvietimai į pasitarimus, posėdžius ir konferencijas, „Žinijos“ draugijos nario bilietas, susirašinėjimo su įstaigomis technikos istorijos Lietuvoje klausimais dokumentai, suvažiavimo mandatas ir kvietimai į posėdžius, konferencijas, pasitarimus, laiškai, raštai ir projektai atsiųsti autoriui, apdovanojimai, sveikinimai jubiliejaus proga, autoriaus surinkta medžiaga energetikos klausimais, straipsniai apie autorių, nuotraukos, P. Repšio exlibris J. Stasiulevičiui.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-453 yra 1 apyrašas, 112 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, brėžinys, ofortas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-453, ap. 1, b. 49–52.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:15