O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-454 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIO DAUKŠO FONDĄ NR. R-454

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kazys Daukšas, chemikas, gimė 1905-02-25 Šiaulių aps. Stačiūnų vls. Sakalų kaime.

1925 m. baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją, 1931 m. - Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos - gamtos fakulteto Fizikos - chemijos skyrių.

Po universiteto baigimo iki 1933 m. dirbo Valstybinėje technikos-chemijos laboratorijoje. Nuo 1933m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Neorganinės ir analizinės chemijos katedroje vyr. asistentu. 1936 m. apgynė daktaro disertaciją.

1937–1938 m. mokėsi Grazo (Austrija) aukštojoje technikos mokykloje, 1939 m. apgynė habilitacinį darbą ir buvo paskirtas Vytauto Didžiojo universiteto Neorganinės ir analizinės chemijos katedros privatdocentu.

1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos – gamtos fakultetą perkėlus į Vilniaus universitetą, išrinktas Neorganinės ir analizinės chemijos katedros vedėju ir vadovavo katedrai iki 1981 m.

1945–1946 m. dirbo Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos – geografijos fakulteto Chemijos katedros vedėju. 1946–1948 m. dėstė chemiją Vilniaus dailės institute.

1945–1956 m. K.Daukšas - Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto direktorius.

Nuo 1958 m. D.Mendelejevo draugijos Lietuvos respublikinės valdybos pirmininkas, „Žinijos“ draugijos valdybos narys, daugelio mokslinių tarybų pirmininkas ir narys.

1961 m. K.Daukšai suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas.

Vienas arba su kitais autoriais parengė vadovėlius ir mokomuosius laidinius: „Kiekybinė analizė“ (1936 m.), „Chemijos pagrindai“ (1948 m.), „Neorganinė chemija“ (1950 m.), „Neorganinė sintezė“ (1955 m.), „Kokybinė analizė“ (1965 m.), „Chemijos žodynas“ (1960 m.), „Chemija be formulių“ (1963 m.), „Chemija ne chemikams“ (1966 m.), „Ne žingsnio be deguonies“ (1971), parašė brošiūrų, paskelbė apie 140 mokslinių ir publicistinių straipsnių.

Kazys Daukšas mirė 1985-12-18.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1974-12-30 ir 1975-12-11 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kazio Daukšo perėmė asmens dokumentus. Iš viso buvo perimti 35 sugojimo vienetai.

Dokumentai sutvarkyti, sudaryta 111 apskaitos vienetų, kurie 1980-08-15 įrašyti į Kazio Daukšo fondo Nr.R-454 apyrašą Nr. 1.

1984-07-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš K. Daukšo papildomai perėmė asmens dokumentus. Buvo perimtas 31 saugojimo vienetas.

Dokumentai sutvarkyti, sudaryta 19 apskaitos vienetų, kurie 2000-06-20 papildomai įrašyti apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-454 yra 1 apyrašas, 130 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1980 m. Dokumentai lietuvių, ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti knyga, brošiūros, straipsniai, recenzijos, mokslinių filmų scenarijai, atsiliepimai apie disertacinius bei mokslinius darbus, straipsnius, mokslinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, laiškai, kvietimai, K.Daukšo surinkti dokumentai, dokumentai apie K.Daukšą, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir veiklos sritis.

Iš viso fondo Nr. R-454 apyraše Nr. 1 įrašyti 130 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1980 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys. nuotraukos.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Laima Grubienė

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:15