O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-455 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

JADVYGOS MONSTVILAITĖS FONDĄ NR. R-455

2010-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jadvyga Monstvilaitė (1919-09-22–2004 m. birželio mėn.)

 

Jadvyga Monstvilaitė gimė 1919-09-22 Plungėje. 1930–1936 m. mokėsi Plungės valstybinėje gimnazijoje, 1936–1938 m. – Šiaulių valstybinėje mokytojų seminarijoje. 1940–1943 m. ir 1945–1947 m. studijavo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos mokslų fakultete.

1938–1940 m., 1941–1942 m. J. Monstvilaitė dirbo Plungės valsčiaus Nanaišių pradinės mokyklos, 1943–1945 m. – Plungės vidurinės mokyklos mokytoja, 1945–1949 m. – Lietuvos TSR švietimo ministerijos Aukštųjų ir specialiųjų mokyklų valdybos inspektore.

1949 m. J. Monstvilaitė įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto aspirantūrą. Nuo 1950 m. mokslą aspirantūroje tęsė Visasąjunginiame tręšimo ir agrotechnikos institute Maskvoje (Rusija). 1953 m. Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje apgynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją „Reljefo įtaka piktžolių sudėčiai“.

1953–1956 m. J. Monstvilaitė dirbo Žemdirbystės ir dirvožemio institute, 1956–1958 m. – Žemdirbystės institute vyr. moksline bendradarbe, direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, 1958–1992 m. – Žemdirbystės instituto Vokės filiale Herbicidų laboratorijos vedėja.

1968 m., apgynus biologijos mokslų daktarės disertaciją „Lietuvos TSR laukų piktžolės ir jų naikinimo cheminėmis priemonėmis mokslinis pagrindimas“, J. Monstvilaitei suteiktas biologijos mokslų daktarės laipsnis, 1969 m. – profesorės vardas, 1979 m. – Lietuvos TSR nusipelniusios mokslo veikėjos vardas.

Jadvyga Monstvilaitė buvo Europos piktžolių tyrimo draugijos, Lietuvos herbologų draugijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos narė.

Mokslinių tyrimų sritis – reljefo įtaka piktžolių rūšinei sudėčiai, piktžolių botaninė sudėtis ir jų naikinimas mechaninėmis ir chemijos priemonėmis.

Jadvyga Monstvilaitė parašė ir išleido: 1959 m. „Piktžolės ir kovos su jomis priemonės“, 1969 m. „Herbicidai kovoje už derlių“, 1967 m. „Piktžolės. Biologija ir naikinimo būdai“, su S. Čiuberkiu 1978 m. „Pažinkime piktžoles“, 1982 m. „Piktžolės ir herbicidai“, 1996 m. „Laukų piktžolėtumo problemos“. Paskelbė apie 170 mokslinių straipsnių apie piktžoles ir pasėlių apsaugą nuo jų.

Jadvyga Monstvilaitė mirė 2004 m. birželio mėnesį Vilniuje.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1974-12-30 iš Jadvygos Monstvilaitės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1950–1972 m. dokumentus, 10 saugojimo vienetų.

1984 m. Jadvygos Monstvilaitės fondo Nr. R-455 dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 11 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

LCVA 1988-12-05 iš Jadvygos Monstvilaitės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1955–1988 m. dokumentus.

1989 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 63 bylos, kurios įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

LCVA 2001-10-10 iš Jadvygos Monstvilaitės Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1954–1997 m. dokumentus, 52 ryšulius dokumentų.

2004 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 103 bylos, kurios įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį, autorei grąžinti archyve nesaugotini 193 dokumentų lapai ir 173 lediniai. Sudaryta apyraše įrašytų bylų sisteminimo schema – rodyklė.

Iš viso fonde Nr. R-455 yra 1 apyrašas, 177 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–2001 m. Dokumentai lietuvių, anglų, baltarusių, latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Jadvygos Monstvilaitės rankraščiai: disertacijos, monografijos, knygos, brošiūros, straipsniai, recenzijos, atsiliepimai, pranešimai, tezės, kalbos, interviu, scenarijai, eilėraščiai, atsiminimai, dienoraštis, užrašai, išrašai, konspektai,

asmens, tarnybinės ir mokslinės veiklos dokumentai: autobiografija, charakteristikos, Lietuvos Respublikos pilietės pasas, mokslo baigimo diplomai, medalių, mokslo, garbės vardų gavimo, tarnybinis ir vairuotojo pažymėjimai, draugijų narės bilietai, disertacijos gynimo dokumentai: grafikai, diagramos, lentelės, nuotraukos, bandymų aprašymai, tyrimų lentelės, disertacijų, kurių mokslinė vadovė buvo J. Monstvilaitė, sąrašas, kovos su piktžolėmis instrukcijos, metodikos ir jų kūrimo dokumentai, įstaigų ir leidyklų raštai, kvietimai, programos,

autorės laiškai, laiškai ir sveikinimai autorei, dokumentai apie J. Monstvilaitę, nuotraukos, J. Monstvilaitės surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų viduje – chronologine tvarka pagal bylos baigimo datą, laiškai – korespondentų pavardžių abėcėlės tvarka, straipsniai susisteminti pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-455 yra 1 apyrašas, 177 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–2001 m. Dokumentai lietuvių, anglų, baltarusių, latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė



[1] Visuotinė lietuvių enciklopedija XV t., V., 2006 m., psl. 438, Kas yra kas Lietuvoje. K., 1995/1996 m., psl. 381.

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:26