O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-456 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO LAUŽIKO FONDĄ NR. R-456

2010-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Laužikas (1903-11-23–1980-12-10) 

 

Jonas Laužikas gimė 1903-11-23 Kupiškio rajone, Dūbliškių kaime.

1911 m. pradėjo lankyti Palėvenės pradinę mokyklą, 1912–1915 m. mokėsi Rudylių pradinėje mokykloje, 1917–1920 m. – Kupiškio progimnazijoje, 1920–1923 m. – Panevėžio gimnazijoje, 1924 m. baigė Ukmergės gimnaziją.

1924–1927 m. J. Laužikas Lietuvos universitete studijavo pedagogiką, filosofiją ir istoriją, kartu mokytojavo Pasvalio, Veiverių ir Pilviškių vidurinėse mokyklose. 1925–1926 m. buvo organizacijos „Žaizdras“ narys.

Po 1926 m. valstybės perversmo J. Laužikas buvo suimtas, 1927 m. kelis mėnesius kalėjo Varnių koncentracijos stovykloje.

1929 m. baigė Lietuvos universitetą. 1930–1931 m. studijavo Ciuricho (Šveicarija), Vienos (Austrija), Hamburgo (Vokietija) universitetuose.

1931 m. J. Laužikas Kaune įkūrė pirmąją Lietuvoje pagalbinę mokyklą vaikams, turintiems intelekto negalią, ir iki 1938 m. jai vadovavo.

1938–1940 m. tęsė studijas Ciuricho universitete. 1940 m. Ciuricho universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją tema „Judesio reikšmė lavinimo procese“ ir įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 1940–1941 m. – Vilniaus pedagoginio instituto direktorius, tuo pačiu metu buvo paskirtas Vilniaus universiteto pedagogikos katedros docentu. 1944 m. rugpjūčio mėn. paskirtas Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanu ir pedagogikos katedros docentu, o nuo gruodžio mėn. – tos katedros profesoriumi. 

1944 m. gruodžio mėn., atstatant Pedagoginį institutą, J. Laužikas paskirtas Pedagoginio instituto Istorijos filologijos fakulteto dekanu ir pedagogikos katedros vedėju, profesoriumi. 1955 m. Maskvoje (Rusija) apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją, 1967 m. Vilniaus universitete – pedagogikos mokslų daktaro disertaciją.

1959 m. pradėjo dirbti Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu, nuo 1968 m. – sektoriaus vedėju, 1972–1980 m. – direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams.

J. Laužikas spausdino straipsnius pedagogikos, psichologijos, defektologijos ir kitais klausimais spaudiniuose „Mokykla ir gyvenimas“, „Kultūra“, „Motina ir vaikas“, „Mintys“, „Sveikata ir darbas“, „Lietuvos žinios“, „Tarybinė mokykla“, „Tarybinis mokytojas“ ir kt.

Jonas Laužikas parašė ir išleido: 1929 m. „Mokinių savivaldybė“, 1933 m. „Aplinka ir žmogus“, 1934 m. „Švietimo reforma“, 1940 m. „Judesio vaidmuo ugdymo procese“, 1956 m. „Įžymusis čekų pedagogas J. A. Kamenskis“, 1957 m. „A. S. Makarenkos pedagoginės idėjos“, 1958 m. „Paskatinimai ir bausmės auklėjant vaikus šeimoje“, 1965 m. „Mokinių valios ugdymo bruožai“, 1967 m. „Valia – žmogaus gyvenimo vairas“, 1974 m. „Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas vykdant visuotinį mokymą“, „Mokinių pažinimas ir mokymo diferencijavimas“, „Paremkime savo mokinius“, 1938 m. išvertė Ch. Buchler knygą „Vaikystė ir jaunystė: sąmonės genezė“. Po autoriaus mirties 1982 m. buvo išleista „Mokymo tobulinimas pradinėse klasėse“, 1983 m. su kitais autoriais „Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai“, 1991 m. „Asmenybė ir darbai“.

J. Laužikui buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas.

Jonas Laužikas mirė 1980 m. gruodžio 10 d. Vilniuje.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-11-30 iš Jono Laužiko Dokumentinės medžiagos perdavimo aktu Nr. 1 perėmė  nesutvarkytus 1934–1974 m. dokumentus, 10 saugojimo vienetų.

1979 m. Jono Laužiko dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-456. Sudaryta 14 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-456 yra 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1973 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių ir lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, fotokopija, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai: knygos, mokslinis darbas,

asmens ir mokslo dokumentai: autobiografija, charakteristika, mokslų daktaro, profesoriaus diplomų kopijos, Kauno universiteto liudijimo nuorašas apie aukštojo mokslo teisių suteikimą, Ciuricho universiteto raštas apie filosofijos daktaro vardo suteikimą, straipsniai apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-456 yra 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1973 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių ir lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, fotokopija, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-456, ap. 1, b. 4, l.1-17, Visuotinė lietuvių enciklopedija XI t., V., 2007 m., psl. 627.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:55