O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-457 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

BRONISLOVO PENKAUSKO FONDĄ NR. R-457

2010-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Bronislovas Penkauskas (1907-10-13–1962-04-18)

 

Bronislovas Penkauskas gimė 1907-10-13 Krasnojarske (Rusija).

1931 m. baigęs Irkutsko (Rusija) medicinos institutą, įstojo į aspirantūrą, kurią baigė 1933 m., iki 1935 m. Krasnojarske dirbo greitosios pagalbos gydytoju bei Medicinos technikumo direktoriaus pavaduotoju.

1936–1942 m. B. Penkauskas dėstė Voronežo medicinos institute, buvo Voronežo medicinos instituto Pediatrijos, vėliau Gydomosios medicinos fakultetų dekano pavaduotoju.

1938 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją, 1940 m. B. Penkauskui suteiktas docento vardas.

Nuo 1942 m., perkėlus Voronežo stomatologijos institutą į Krasnojarską, institute dirbo Patologinės fiziologijos katedros vedėju, nuo 1944 m. Krasnojarsko medicinos instituto direktoriumi.

1945–1960 m. B. Penkauskas dirbo Vilniaus universiteto Bendrosios patologijos katedros vedėju. 1947–1957 m. – Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministras, 1957–1962 m.– Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Vilniuje direktorius.

1961 m. apgynė habilituoto mokslų daktaro disertaciją apie kraujo ir limfos biocheminius pakitimus karščiavimo metu.

B. Penkauskas TSKP narys nuo 1941 m., 1952–1958 m. LKP CK narys, 1951–1959 – Lietuvos TSR AT deputatas.

1957 m. B. Penkauskui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas.

Apdovanotas medaliu ,,Už sąžiningą darbą Didžiajame tėvynės kare 1941–1945 m.“, Darbo raudonosios vėliavos, „Garbės ženklo“ ordinais.

Bronislovas Penkauskas mirė 1962 m. balandžio 18 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-12-30 ir 1975-11-10 iš Aleksandros Penkovskajos Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1945–1962 m. dokumentus, iš viso 30 saugojimo vienetų.

1979 m. Bronislovo Penkausko fondas Nr. R-457 sutvarkytas. Sudarytos 53 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1. Apyrašui sudaryta sisteminimo schema.

Iš viso fonde Nr. R-457 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1962 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai: disertacija, autoreferatas, straipsniai, kalbos,

asmens ir mokslinės-tarnybinės veiklos dokumentai: autobiografija, biografija, charakteristikos, kadrų įskaitos asmens lapas, nekrologas, pažymos apie sveikatos apsaugos vystymąsi Lietuvos TSR, B. Penkausko pasiūlyto metodo anotacija, konferencijos pranešimų tezės, mokslinių darbų ir publikuotų straipsnių sąrašai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-457 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1962 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-457, ap. 1, b. 34, 36.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:57