O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-458 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALEKSANDROS PENKOVSKAJOS FONDĄ NR. R-458

2010-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Aleksandra Penkovskaja (1910-03-04–1996-08-31)

 

Aleksandra Penkovskaja gimė 1910-03-04 Tomske (Rusija).

1925 m. baigė Vladivostoko (Rusija) 1-ąją centrinę devynmetę mokyklą. 1926–1931 m. studijavo Irkutsko (Rusija) valstybiniame universitete Medicinos fakultete (vėliau – Rytų Sibiro medicinos institutas).

1931–1936 m. A. Penkovskaja stažavosi Irkutsko tuberkuliozės dispanseryje, tobulinosi Maskvoje, dirbo tuberkuliozės sanatorijoje „Olentuj“ (Čitos sritis, Rusija) gydytoja ordinatore, vėliau ftiziatre ir infektologe Irkutske ir Krasnojarske. 1936–1941 m. A. Penkovskaja dirbo Voronežo 4-ojoje klinikinėje ligoninėje Plaučių-tuberkuliozės skyriuje gydytoja ordinatore, 1938–1940 m. – tuberkuliozės sanatorijoje gydytoja ordinatore, vėliau vyriausiąja ordinatore ir rentgenologe, 1942–1945 m. – Krasnojarsko geležinkeliečių tuberkuliozės dispanserio stacionaro viršininke ir Krasnojarsko medicinos instituto Tuberkuliozės katedros asistente.

1948 m. A. Penkovskaja buvo paskirta Lietuvos TSR tuberkuliozės mokslinio tyrimo instituto vyriausiąja moksline bendradarbe, o nuo 1949 m. – Terapijos klinikos vedėja.

1954 m. apgynė medicinos mokslų kandidatės disertaciją.

1956–1966 m. A. Penkovskaja buvo Vilniaus m. mokslinės ftiziatrų draugijos valdybos pirmininke ir Lietuvos TSR mokslinės ftiziatrų draugijos valdybos nare, nuo 1957 m. – Visasąjunginės mokslinės ftiziatrų draugijos valdybos nare ir Tarptautinės sąjungos kovai su tuberkulioze ir plaučių ligomis nare.

Apdovanota medaliu ,,Už sąžiningą darbą Didžiajame tėvynės kare 1941–1945 m.“. Aleksandra Penkovskaja mirė 1996m. rugpjūčio 31 d.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-12-30 ir 1975-11-20 iš Aleksandros Penkovskajos Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1940–1974 m. dokumentus, iš viso 30 saugojimo vienetų.

1979 m. Aleksandros Penkovskajos fondas Nr. R-458 sutvarkytas. Sudaryta 40 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1. Apyrašui sudaryta sisteminimo schema.

Iš viso fonde Nr. R-458 yra 1 apyrašas, 40 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1975 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autorės rankraščiai: disertacija, autoreferatas, mokslinis darbas, pranešimai, straipsniai, metodiniai nurodymai, recenzijos,

asmens ir mokslinės-tarnybinės veiklos dokumentai: autobiografija, pranešimų tezės, mokslinių darbų sąrašas, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-458 yra 1 apyrašas, 40 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1975 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-458, ap. 1, b. 33.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:58