O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-461 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

PRANO NORKŪNO FONDĄ NR. R-461

2010-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Pranas Norkūnas (1908-02-01–1992-11-09)

 

Pranas Norkūnas gimė 1908-02-01 Vilniaus rajone, Marijampolio kaime.

1918 m. įstojo mokytis į Vilniaus lietuvių dvikalbę mokykla, 1919 m. perėjo mokytis į Pirmąją Vilniaus vyrų gimnaziją (nuo 1921 m. – Vytauto Didžiojo gimnazija). 1927 m. P. Norkūnas įstojo į Vilniaus Stepono Batoro universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigė 1934 m.

1934–1935 m. dirbo Lydos ligoninėje, 1936–1937 m. – Lydos apskrityje Lipčiūnų ir Subatninkų ambulatorijose, 1937–1939 m. – Naugarduko apskrityje Baranovičių ligoninės Chirurgijos skyriaus chirurgu.

1939 m. P. Norkūnas grįžo į Vilnių, įsidarbino Šv. Jokūbo ligoninėje, dirbo ne tik kaip chirurgas bendrojoje, pilvo chirurgijoje, bet buvo ir traumatologas, neurochirurgas, torakalistas, urologas. Didžiausią dėmesį skyrė gastroenerologijai – opaligės problemai ir chirurgijai.

1942 m. buvo išrinktas Vilniaus universiteto Chirurgijos katedros asistentu. Kai 1943 m. universitetas vokiečių administracijos buvo uždarytas, dirbo vokiečių organizuotoje sveikatingumo komisijoje. 1944 m. atnaujinus universiteto veiklą P. Norkūnas tapo Bendrosios chirurgijos katedros vedėju, tais pačiais metais buvo paskirtas I tarybinės ligoninės (Šv. Jokūbo ligoninės) vyr. gydytoju.

1949 m. Pranas Norkūnas apgynė kandidatinę disertaciją „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų etiopatogenezė“. 1958 m. apgynė habilituoto mokslų daktaro disertaciją „Duomenys apie opaligės patogenezę ir gydymą“. 1960 m. P. Norkūnui suteiktas profesoriaus vardas.

Pranas Norkūnas 1957–1959 m. buvo Lietuvos TSR vyriausiasis chirurgas, 1956–1984 m. vadovavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Hospitalinės chirurgijos katedrai.

Pirmasis Lietuvoje pradėjo operuoti sergančiuosius plaučių ligomis, pirmasis padarė transpleurinę stemplės rezekciją, plastinę stemplės operaciją, lobektomiją dėl plaučių pūlinio, pulmonektomiją.

P. Norkūnas 1947 m. tapo Medicinos draugijos pirmininku, 1954–1984 m. buvo Lietuvos TSR chirurgų mokslinės draugijos pirmininku. Profesorius buvo Sovietų Sąjungos chirurgų mokslinės draugijos valdybos narys, žurnalo „Chirurgija“ redakcinės kolegijos narys ir vienintelis Lietuvos chirurgas, kuris buvo išrinktas Pasaulinės chirurgų asociacijos nariu.

Pranas Norkūnas parašė ir išleido: 1955 m. kartu su M. Marcinkevičium „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opinė liga“, 1974 m. „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė“, vadovavo Klinikinės chirurgijos vadovėlio rengimui (išleista 1969 m. ir 1980 m.).

1950 m. P. Norkūnui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo, 1961 m. – Nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

1965 m. už darbus skrandžio patogenezės klausimu P. Norkūnui skirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

Pranas Norkūnas mirė 1992 m. lapkričio 09 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. [1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-11-17 ir 1975-12-15 iš Prano Norkūno Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1946–1975 m. dokumentus, iš viso 53 saugojimo vienetus.

1979 m. Prano Norkūno fondas Nr. R-461 sutvarkytas. Sudarytos 169 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

2001 m. į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. R-461 yra 1 apyrašas, 170 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1949–1975 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autorizuotas rankraštis, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai: knyga, disertacija, mokslinis darbas, autoreferatai, straipsniai, pranešimai, atsiliepimai ir recenzijos,

asmens ir tarnybinės-pedagoginės veiklos dokumentai: pareiškimas dėl leidimo ginti daktarinę disertaciją, pranešimas apie komandiruotę, Norkūnų giminės genealoginis medis, darbo su ligoniais schemos, taisyklės, pasisakymai apie medicinos fakulteto mokslinę veiklą, mokslinių darbų sąrašas, nutarimai, įsakymai skirti autorių įvairių komisijų pirmininku arba nariu, medicinos įstaigų darbo patikrinimo medžiaga, chirurgų draugijos darbo planai, Valstybinių egzaminų komisijos ataskaitos, klausimai egzaminų bilietams, raštai bei laiškai adresuoti autoriui, straipsniai apie autorių, buities dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-461 yra 1 apyrašas, 170 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1949–1975 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autorizuotas rankraštis, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://www.xxamžius.lt, http://www.vmul.vu.lt; http://www.medicine.lt.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:58