O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-462 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

JONO LELIO FONDĄ NR. R-462

2010-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Lelis (g. 1914-07-05)

 

Jonas Lelis gimė 1914-07-05 Panevėžio rajone Skaistgirių kaime.

Baigęs Skaistgiriuose pradžios mokyklą, J. Lelis mokslą tęsė Panevėžio berniukų gimnazijoje.

1933–1938 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete Medicinos fakultete.

1938–1944 m. J. Lelis dirbo gydytoju Šakiuose, Panevėžyje, Akmenėje. 1944 m. buvo įstojęs į Lietuvos vietinę rinktinę. 1945–1946 m. dirbo gydytoju Ylakiuose (Skuodo raj.).

1946–1948 m. J. Lelis dirbo Vilniuje Dermatovenerologijos institute moksliniu bendradarbiu ir Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. inspektoriumi kovai su odos venerinėmis ligomis. 1948–1956 m. – Dermotovenerologijos instituto direktorius.

1948–1994 m. J. Lelis dėstė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

Medicinos mokslų kandidato disertaciją apgynė 1950 m., o mokslų daktaro – 1963 m. 1959 m. J. Leliui suteiktas docento vardas, 1966 m. tapo profesoriumi.

Jonas Lelis parašė ir išleido knygas: 1959 m. ir 1961 m. „Odos priežiūra ir gydomoji kosmetika“, 1965 m. ir 1970 m. „Raudonoji vilkligė“ (rusų k.), 1971 m. „Blyškiosios pabaisos atradėjas F. R. Šiaudinis“, 1981 m. „Paveldimos dermatozės sindromai“, vadovėlius: 1985 m. „Odos ir venerinės ligos“, su bendraautoriais 1998 m. „Odos ir venerinių ligų atlasas“, 1995 m. biografinę apybraižą „Žodynininkas Antanas Lelis“, beletristikos, atsiminimų knygas: 1998 m. „Tragiškos ir komiškos miniatiūros, arba Okupacijų metų gydytojo užrašai“ ir 2001 m. „Mokiniai, mokytojai ir garsenybės“. Paskelbė daugiau kaip 200 moks­lo ir moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo straips­nių der­ma­to­lo­gi­jos ir ve­ne­ro­lo­gi­jos, me­di­ci­nos is­to­ri­jos, svei­ka­tos ap­sau­gos ir me­di­ci­nos ge­ne­ti­kos temomis.

Jonui Leliui 1974 m. paskirta Valstybinė premija, 1979 m. suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. [1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-05-19 ir 1975-08-19 iš Jono Lelio Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1947–1975 m. dokumentus, iš viso 90 saugojimo vienetų.

1976 m. Jono Lelio fondas Nr. R-462 sutvarkytas. Sudaryta 161 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

1989 m. iš neaprašytų dokumentų buvo sudaryta 13 bylų, kurios įrašytos aprašo Nr. 1 tęsinyje. Fondo papildymo data ir šaltinis nenustatyti.

Iš viso fonde Nr. R-462 yra 1 apyrašas, 174 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai: autoreferatas, monografija, istorinė apžvalga, straipsniai, tezės, medžiaga televizijos laidai, brošiūros, pranešimai, paskaitos, anotacija, recenzijos, atsiliepimai, pastabos, atsakymai į laiškus, autoriaus straipsnių iškarpos, juodraščiai,

asmens, mokslinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: charakteristika, mokslinių darbų sąrašas, posėdžių protokolai, paskaitos planai, pranešimas dėl premijos autoriui paskyrimą, kvietimas į posėdį, konferencijos rezoliucija, gydymo instrukcijos, mokslo metų planai, autoriaus darbo apžvalga, ataskaitos, patikrinimo aktas, egzaminų klausimai, metodiniai nurodymai, autoriaus surinkti dokumentai, dokumentai apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-462 yra 1 apyrašas, 174 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://www.panrs.lt, http://www.savivaldybes.lt.

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:59