O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-463 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

JONO NAINIO FONDĄ NR. R-463

2010-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Nainys (1900-07-04–1984-04-15)

 

Jonas Nainys gimė 1900-07-04 Pasvalio rajone Burniškių kaime.

1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, 1925–1927 m. Karo invalidų draugijos pirmininkas.

1934 m. J. Nainys baigė Vienos (Austrija) aukštąją veterinarijos mokyklą.

1938–1941 m. ir 1945-1984 m. Lietuvos veterinarijos akademijoje mokslo darbuotojas. 1940–1941 m. Akademijos rektorius ir Maisto produktų higienos instituto direktorius, katedros vedėjas. 1941 m. tapo profesoriumi.1941 m. išvykusį į komandiruotę Maskvoje užklupo TSRS-Vokietijos karas.1942–1943 m. – TSRS Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos pulko vyr. veterinarijos gydytojas.

1945–1973 m. J. Nainys buvo Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarinės sanitarinės ekspertizės ir zoohigienos katedros vedėjas, 1950–1952 m. Žemės ūkio instituto Veterinarijos poskyrio vedėjas, 1952–1953 m. Zootechnikos fakulteto dekanas, 1953–1958 m. Veterinarijos akademijos prorektorius, 1973–1984 m. – Veterinarijos sanitarinės ekspertizės ir Zoohigienos katedros konsultantas.

Jonas Nainys parašė ir išleido vadovėlius: 1950 m. „Pienininkystė ir pieno higiena“, 1950 m. „Gyvulių susirgimai dėl neteisingo šėrimo ir pašarų“, 1952 m. „Zoohigiena ir veterinarijos pagrindai“, 1956 m. „Kiaušiniai, jų laikymas ir ekspertizė“, 1962 m. „Kaip gauti ir išlaikyti gerą pieną ir jo produktus“.

1965 m. J. Nainiui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

Jonas Nainys mirė 1984 m. balandžio 15 d. Kaune. [1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1976-03-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Jono Nainio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1950–1972 m. dokumentus, 22 saugojimo vienetus.

1976 m. Jono Nainio fondas Nr. R-463 sutvarkytas: sudaryta 31 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-463 yra 1 apyrašas, 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1972 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus moksliniai darbai,

asmens ir mokslinės veiklos dokumentai: prisiminimai, atsiliepimai ir pastabos mokslo klausimais, autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-463 yra 1 apyrašas, 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1972 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://www.wikipedia.org., Visuotinė lietuvių enciklopedija XVI t., V., 2009 m., psl. 10.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 16:00