O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-464 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STANISLOVO MASTAUSKIO FONDĄ NR. R-464

2010-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Stanislovas Mastauskis (1890-06-14–1978-04-24)

 

Stanislovas Mastauskis gimė 1890-06-14 Krekenavos valsčiuje Dauburaičių kaime.

1906 m. baigė Joniškėlio žemės ūkio mokyklą, 1917–1920 m. studijavo agronomiją Simferopolio universitete.

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. St. Mastauskis 1955 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją ,,Fitohelmintai Lietuvos TSR“. 1961 m. St. Mastauskiui suteiktas biologijos mokslų daktaro laipsnis, 1962 m. jis tapo profesoriumi.

1920–1924 m. St. Mastauskis Dotnuvos žemės ūkio technikumo dėstytojas, 1924–1940 m. dirbo Žemės ūkio akademijoje. 1927–1940 m. dar ir Augalų apsaugos stoties Dotnuvoje Entomologijos skyriaus vedėjas, 1940–1943 m. dėstė Vilniaus universitete Miškų fakultete, 1945–1948 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Taikomosios zoologijos katedros, 1948–1962 m. Fitopatologijos ir zoologijos katedros, 1962–1969 m. Augalų apsaugos katedros vedėjas, vėliau konsultantas. 1952–1955 m. buvo Miškų ūkio fakulteto dekanas.

Stanislovas Mastauskis yra taikomosios entomologijos pradininkas Lietuvoje, daugelio vabzdžių kenkėjų lietuviškų pavadinimų autorius, parašė ir išleido vadovėlius: 1925 m. „Augalų kenkėjai ir kova su jais“, 1947 m. „Taikomoji zoologija“, 1928–1934 m. IV d. „Taikomosios entomologijos kursas“, knygas: 1928 m. „Miškų kenkėjai ir kova su jais“, 1939 m. „Zoologija ūkininkams ir šeimininkėms“, 1952 m. ir 1962 m. „Lauko kultūrų apsauga nuo kenkėjų“, 1969 m. kartu su O. Pusvaškyte „Biologinės kovos priemonės prieš augalų kenkėjus“.

Stanislovas Mastauskis mirė 1978 m. balandžio 24 d., palaidotas Zapyškio kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-07-15 iš Stanislovo Mastauskio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1947–1975 m. dokumentus, iš viso 24 saugojimo vienetai.

1983 m. Stanislovo Mastauskio fondas Nr. R-464 sutvarkytas. Sudarytos 127 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-464 yra 1 apyrašas, 127 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1975 m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knygos, straipsniai, recenzijos, medžiaga Vilniaus universiteto istorijai),

asmens, mokslinės, tarnybinės veiklos dokumentai: įsakymas dėl St. Mastauskio paskyrimo Lietuvos žemės ūkio akademijos Mokslinės tarybos nariu, autoriaus raštai organizacijoms ir asmenims, organizacijų ir atskirų asmenų laiškai autoriui, sveikinimai, Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos redakcijos užsakymai straipsniams, metodiniai nurodymai, įvairių autorių straipsniai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-464 yra 1 apyrašas, 127 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1975 m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Visuotinė lietuvių enciklopedija XIV t., V., 2008 m., psl. 402; http://server.ekoi.lt/zoologai/M/mastauskis_s.html

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:27