O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-465 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

MICHAILO LOLOS FONDĄ NR. R-465

2010-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Michailas Lola (1896-11-20–1986-02-18)

 

Michailas Lola gimė 1896-11-20 Starodžerelijevskajos gyvenvietėje (Krasnodaro kraštas, Rusija).

1916–1920 m. mokytojavo Krasnodaro krašte, 1920–1923 m. tarnavo ypatingosios paskirties daliniuose Krasnodaro krašte, 1924–1926 m. buvo Rusijos komunistų partijos Slavianskajos gyvenvietės sekretorius.

1928 m. eksternu baigė Krasnodaro pedagoginio instituto Ekonomikos skyrių.

1928–1933 m. dėstė Krasnodaro pedagoginiame institute, 1933–1943 m. dirbo ūkinį ir partinį darbą Permės srityje (Rusija), 1944–1951 m. – Molotovo (dabar Permės) žemės ūkio instituto direktorius, Politinės ekonomijos katedros vedėjas.

1951–1978 m. Vilniaus universitete dėstė ekonomiką, 1951–1971 m. – Politinės ekonomikos katedros vedėjas.

1964 m. M. Lola suteiktas ekonomikos mokslų daktaro laipsnis, 1965 m. tapo profesoriumi.

Pagrindinės mokslinių darbų sritys: darbo našumas ir darbo apmokėjimas žemės ūkyje, marksizmo klasikų ekonomikos teorijos.

M. Lola parašė ir išleido knygas: 1964 m. „K. Markso ir E. Engelso ekonominiai veikalai“, 1966 m. „V. Lenino ekonominiai veikalai“, 1969 m. „Apie K. Markso „Kapitalą““.

Michailas Lola mirė 1986 m. vasario 18 d. Vilniuje. [1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-06-16 iš Michailo Lolos Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1923–1974 m. dokumentus, iš viso 30 saugojimo vienetų.

1980 m. Michailo Lolos fondas Nr. R-465 sutvarkytas. Sudarytos 86 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-465 yra 1 apyrašas, 86 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1973 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, piešinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus autoreferatas, monografija, mokymo priemonė studentams, metodiniai nurodymai, brošiūros, straipsniai, paskaitos, pranešimai,

asmens, tarnybinės veiklos dokumentai: dokumentai apie mokslinių laipsnių suteikimą, įvairių draugijų nario bilietai, pažymos, liudijimai, garbės raštai, išrašai iš protokolų apie apdovanojimus, kadrų įskaitos lapai, charakteristikos, dokumentai apie autoriaus šeimą, kvietimai, sveikinimai jubiliejaus proga, organizacijų raštai autoriui, dokumentai apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-465 yra 1 apyrašas, 86 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1973 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, piešinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Visuotinė lietuvių enciklopedija XIII t., V., 2008 m., psl. 581.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:29