O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-466 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIUBOMIRO LAUCEVIČIAUS FONDĄ NR. R-466

2010-04- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Liubomiras Laucevičius (1905-01-12–1993-06-25)

 

Liubomiras Laucevičius gimė 1905-01-12 Ukmergės apskrityje Švobiškio kaime.

L. Laucevičius mokėsi Panevėžio lenkų gimnazijoje.

1933 m. baigė Vienos (Austrija) universiteto Medicinos fakultetą.

1933–1945 m. dirbo gydytoju Kazlų Rūdoje.

1945–1987 m. L. Laucevičius dėstė Vilniaus universitete, 1951–1987 m. buvo Hospitalinės terapijos katedros vedėjas. 1964–1971 m. taip pat buvo ir Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto direktorius. 1965 m. tapo profesoriumi.

L. Laucevičius tyrė raumenų ligas, kepenų cirozę, skausmo patogenezę, hipertoninę ligą, parašė ir išleido knygas: 1967 m. rusų k. „Chlorefilio blokada“, 1975 m. su D. Kaunaite „Viscerorefleksinės segmentinės miopatozės sergant išemine širdies liga“.

L. Laucevičiui 1969 m. paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

Liubomiras Laucevičius mirė 1993 m. birželio 25 d. Vilniuje. [1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-05-26 iš Liubomiro Laucevičiaus Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1948–1974 m. dokumentus, 60 saugojimo vienetų.

1978 m. Liubomiro Laucevičiaus fondas Nr. R-466 sutvarkytas. Sudarytos 99 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1984-06-05 ir 1987-05-08 iš Liubomiro Laucevičiaus Dokumentų perdavimo aktais Nr. 2 ir Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1940–1983 m. dokumentus, iš viso 77 saugojimo vienetus.

1988 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 9 bylos, kurios įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

1990 m. iš neaprašytų dokumentų buvo sudaryta 15 bylų, kurios įrašytos aprašo Nr. 1 tęsinyje. Fondo papildymo data ir šaltinis nenustatyti.

Iš viso fonde Nr. R-466 yra 1 apyrašas, 123 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1987 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, lotynų, rusų, ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, kserokopija, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1 

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knyga, straipsniai, paskaitos, pranešimai, tezės), atsiliepimai, recenzijos, pastabos, darbo užrašai,

asmens, mokslinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: sutuoktuvių liudijimas, aukštojo mokslo pažymėjimo, Vienos universiteto pažymėjimo apie visuotinės medicinos daktaro vardo suteikimą autoriui, diplomų apie mokslo laipsnių suteikimą kopijos, autobiografijos, tarnybiniai, išradimų, racionalizacinių pasiūlymų pažymėjimai, mokslinių darbų sąrašai, įsakymai dėl paskyrimo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Gydomosios katedros vedėju, Gydomosios terapijos katedros vedėju ir atleidimo iš Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto pareigų, susirašinėjimas, kvietimai, posėdžių programos, jubiliejiniai sveikinimai, dokumentai apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-466 yra 1 apyrašas, 123 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1987 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, lotynų, rusų, ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, šviesos kopija, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://www.xxiamžius.lt, Visuotinė lietuvių enciklopedija XI t., V., 2007 m., psl. 605.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:30