O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-468 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

CHACKELIO KIBARSKIO FONDĄ NR. R-468

2010-04- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Chackelis Kibarskis (1903-10-14–2003-01-05)

 

Chackelis Kibarskis gimė 1903-10-14 Lazdijų rajone Šeštokų kaime.

1918–1923 m. mokėsi Marijampolės žydų (hebrajų) gimnazijoje.

1923–1928 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete.

1932–1936 m. tobulinosi Prahos (Čekija) ir Vienos (Austrija) klinikose, 1936–1938 m. – Ciuricho (Šveicarija) klinikose.

1930–1934 m. buvoo Kauno žydų ligoninės Vidaus ligų skyriaus gydytojas asistentas, 1934–1941 m. – to paties skyriaus vedėjas.

1942–1946 m. – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos vyriausias terapeutas, Medicinos bataliono vadas.

1946–1952 m. Ch. Kibarskis dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Hospitalinės terapijos katedros asistentu, docentu, 1972–1988 m. – profesoriumi, konsultantu.

Ch. Kibarskiui 1970 m. suteiktas medicinos mokslų daktaro laipsnis, 1972 m. - profesorius.

1995–2003 m. Chackelis Kibarskis gyveno Lietuvoje ir Izraelyje.

Ch. Kibarskis vienas pirmųjų Lietuvoje organizavo ir plėtojo elektrokardiografijos tyrimus, daugiau kaip 180 mokslinių publikacijų apie hipertoninę, plaučių, kasos ligas, cukrinį diabetą autorius arba bendraautorius, parašė ir išleido knygas: 1977 m. su A. Vidugiriu „Kardiotoninių vaistų klinikinė farmokologija“, 1981 m. su S. Sutkiene „Antiritminių vaistų klinikinė farmokologija“, 1995 m. su D. Kaunaite „Karonarinė širdies liga“.

Ch. Kibarskis buvo Vilniaus miesto ir zonos internistų valdybų pirmininkas, Respublikinės internistų ir kardiologų valdybų narys, 1998 m. išrinktas Lietuvos kardiologų asociacijos garbės nariu, Lietuvos nusipelnęs gydytojas, nusipelnęs mokslo veikėjas. 1969 m. apdovanotas Lietuvos TSR valstybine premija.

Chackelis Kibarskis mirė 2003 m. sausio 05 d. Vilniuje.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-07-03 ir 1975-12-03 iš Chackelio Kibarskio Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1948–1975 m. dokumentus, iš viso 34 saugojimo vienetus.

1984 m. Chackelio Kibarskio fondas Nr. R-468 sutvarkytas. Sudarytos 49 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1989-04-10 iš Chackelio Kibarskio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1940–1989 m. dokumentus, iš viso 2 kg dokumentų.

1989 m. sutvarkius dokumentus, buvo sudarytos ir į apyrašą papildomai įrašytos 84 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-468 yra 1 apyrašas, 133 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1975 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, šviesos kopija, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų suderinus su fondo sudarytoju.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (autoreferatas, straipsniai, paskaitos, pranešimai, tezės), recenzijos, pastabos, kalba,

mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: Vilniaus miesto Terapeutų mokslinės draugijos darbo ataskaitos, mokslinių darbų sąrašai, susirašinėjimo su asmenimis ir įstaigomis dokumentai, autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-468 yra 1 apyrašas, 133 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1975 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, šviesos kopija, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://lt.wikipedia.org., http://ausis.gf.vu.lt, Kas yra kas Lietuvoje. K., 2002 m., psl. 319.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:31