O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-470 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

KAZIO KATILIAUS FONDĄ NR. R-470

2010-04- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kazys Katilius (1904-01-24–1976-02-20)

 

Kazys Katilius gimė 1904-01-24 Marijampolės apskrityje Degučių kaime.

Mokėsi Šunskų pradžios mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, 1925–1932 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete.

K. Katilius 1933 m. įgijo teisę verstis gydytojo praktika ir pradėjo dirbti Sveikatos departamente epidemiologu. 1934–1937 m. buvo perkeltas dirbti Kauno miesto ligoninės Chirurgijos skyriuje ordinatoriumi, 1937–1940 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Chirurgijos klinikos, kuriai vadovavo prof. A. Hagentornas, asistentas.

1940–1976 m. – Vilniaus „Raudonojo kryžiaus“ ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas, 1940–1951 m. dirbo dar ir šios ligoninės vyriausiuoju gydytoju. 1940–1944 m. dirbo savo pastangomis įkurtos Vilniaus medicinos seserų mokyklos prie „Raudonojo kryžiaus“ ligoninės direktoriumi, taip pat šioje mokykloje dėstė chirurgiją ir desmurgiją. 1944–1972 m. buvo Vilniaus universiteto Fakultetinės chirurgijos katedros vedėju.

K. Katilius 1956 m. tapo medicinos mokslų kandidatu, 1959 m. – docentu.

K. Katilius patobulino tiroksikozės chirurginio gydymo būdus, parengė pilvo ertmės organų diferencinę diagnostiką, su bendraautoriais 1969 m. išleido vadovėlį „Klinikinė chirurgija“ (2-asis leidimas 1980 m.).

1948–1973 m. vadovavo Vilniaus chirurgų mokslinei draugijai, buvo nuolatinis žurnalo „Sveikatos apsauga“ redaktorių kolegijos, medicinos fakulteto metodikos tarybos, „Raudonojo kryžiaus“ ligoninės gydymo tarybos narys.

1957 m. K. Katiliui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo garbės vardas.

Kazys Katilius mirė 1976 m. vasario 20 d. Vilniuje.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-06-25 ir 1977-03-14 iš Remigijaus Kazio Katiliaus Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus Kazio Katiliaus 1922–1972 m. dokumentus, iš viso 59 saugojimo vienetus.

1979 m. Kazio Katiliaus fondas Nr. R-470 sutvarkytas. Sudarytos 88 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-470 yra 1 apyrašas, 88 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1976 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacija, autoreferatas, referatas, straipsniai, pranešimai), atsiliepimai, recenzijos, pastabos, darbo užrašai,

tarnybinės veiklos dokumentai: operacijų registracijos knygos, žurnalai, „Raudonojo kryžiaus“ ligoninės chirurginio skyriaus darbo planai, studentų auklėjamojo darbo ataskaita, mokslinių darbų sąrašas, kvietimas autoriui dalyvauti mokslinėje sesijoje, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-470 yra 1 apyrašas, 88 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1976 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://lt.wikipedia.org., http://www.chirurgija.lt.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:32