O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-471 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO EIŠVYDŽIO FONDĄ NR. R-471

2010-05 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Eišvydis (1898-12-01–1977-03-17)

 

Jonas Eišvydis gimė 1898-12-01 Zarasų apskrityje Dusetų miestelyje.

1909–1913 m. mokėsi Dusetų pradžios mokykloje. Nuo 1914 m. Jekaterinoslave (dab. Dniepropetrovskas, Ukraina) dirbo privačiose vaistinėse mokiniu. 1916 m. išlaikė egzaminus prie Saratovo (Rusija) universiteto ir tapo provizoriaus padėjėju.

1916–1920 m. J. Eišvydis dirbo Jekaterinoslavo geležinkelininkų centrinėje vaistinėje provizoriaus padėjėju.

1920–1933 m. J. Eišvydis dirbo įvairiose partinėse bei profsąjungų organizacijose. 1933–1935 m. dirbo Gorkio (Rusija) krašto žemės ūkio skyriaus atsakinguoju instruktoriumi, 1935–1940 m. – viršininko pavaduotoju.

1942–1945 m. J. Eišvydis tarnavo Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos Medicinos tiekimo tarnybos viršininku.

1947–1974 m. dirbo Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos valdybos viršininku. 1947 m. J. Eišvydis buvo išrinktas Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos nariu.

J. Eišvydis paskelbė straipsnių apie Lietuvos TSR farmacijos raidą.

1965 m. J. Eišvydžiui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo darbuotojo vardas. Buvo apdovanotas „Raudonosios žvaigždės“, „Tėvynės karo II laipsnio“ ordinais, medaliu „Už pergalę prieš Vokietiją“.

Jonas Eišvydis mirė 1977 m. kovo 17 d. Vilniuje.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-02-17 iš Jono Eišvydžio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus dokumentus, iš viso 20 saugojimo vienetų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-06-29, 1977-09-16, 1978-02-25, 1978-06-14 iš Klaudijos Eišvydienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 perėmė nesutvarkytus 1914–1977 m. dokumentus, iš viso 115 saugojimo vienetų.

1978 m. Jono Eišvydžio fondas Nr. R-471 sutvarkytas. Sudaryta 201 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-471 yra 1 apyrašas, 201 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1913–1977 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (straipsniai, pranešimai), recenzijos, atsiliepimai, planai, užrašų sąsiuviniai,

asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai: pradinio mokslo baigimo pažymėjimas, vaistininko-mokinio, vaistininko padėjėjo liudijimai, respublikinės farmacininkų mokslinės draugijos nario, miesto deputato, profsąjungos nario, karinis ir kiti bilietai, nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo garbės vardo, atminimo ženklo, civilinės gynybos kursų, jubiliejinio medalio, darbo veterano pažymėjimai, sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojo liudijimas, autoriaus laiškai ir sveikinimai asmenims ir įstaigoms, laiškai bei padėkos autoriui, jubiliejiniai sveikinimai, kvietimai į suvažiavimus, pasitarimus, konferencijas, jų programos, autoriaus surinkti dokumentai, dokumentai apie autorių, spaudiniai su dovanojimo įrašais, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-471 yra 1 apyrašas, 201 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1913–1977 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-471, ap. 1, b. 183, l. 1-5, Tarybų Lietuvos enciklopedija, I t., V., 1985 m., psl. 494.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:33