O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-472 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VACLOVO CHOMSKIO FONDĄ NR. R-472

2010-04- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Vaclovas Chomskis (1909-11-14–1976-04-22)

 

Vaclovas Chomskis gimė 1909-11-14 Plungės rajone Rietavo miestelyje.

Rietave baigė 4 gimnazijos klases, įstojo į Kauno technikos mokyklą, bet netrukus perėjo į mokytojų profsąjungos vakarinę gimnaziją. 1929–1936 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinio fakulteto Filosofijos ir Matematikos-gamtos fakulteto Matematikos ir fizikos skyriuose.

1936–1940 m. dirbo mokytoju Kauno ir Rokiškio gimnazijose. Nuo 1940 m. dėstė Vilniaus universitete, 1945–1952 m. – Kartografijos katedros, 1952–1968 m. – Fizinės geografijos ir kartografijos katedros vedėjas, 1946–1964 m. – Gamtos mokslų fakulteto dekanas, 1946–1956 m. dar dirbo ir Geologijos ir geografijos institute, suorganizavo ežerotyros grupę ir jai vadovavo.

1953–1957 m. V. Chomskis vadovavo Lietuvos TSR mokslų akademijos ežerotyros ekspedicijoms.

1948 m. V. Chomskis apgynė geografijos mokslų kandidato disertaciją tema „1613 metų Lietuvos žemėlapio analizinis vertinimas su kartografinio vaizdo vystymusi“, 1967 m. apgynė geografijos mokslų daktaro disertaciją tema „Ežerų dubens forma ir kai kurie vandens masių statikos, dinamikos ir termikos klausimai“. 1967 m. tapo geografijos mokslų daktaru, 1968 m. – profesoriumi.

V. Chomskio rūpesčiu Vilniaus universitete buvo įkurtos 1966 m. Kartografijos laboratorija, kuri jam vadovaujant parengė Lietuvos TSR atlasą, ir 1969 m. Inžinerinės fotogrametrijos laboratorija.

V. Chomskis ištyrė ežero dubens formos įtaką mažų vandens baseinų terminiam ir dinaminiam režimui, sukūrė naujų matematinių metodų šilumos pernašai ir vandens masės stabilumui apskaičiuoti. Pirmasis atskleidė Lietuvos ežerų hidrodinaminius bruožus, pateikė dinaminę ir terminę ežerų klasifikaciją. Parašė mokslinių darbų iš Lietuvos kartografijos istorijos. Taip pat parašė ir išleido: 1958 m. su bendraautoriais „Lietuvos TSR fizinė geografija“, 1969 m. monografiją rusų k. „Mažų ežerų dinamika ir termika“. Po autoriaus mirties buvo išleista: 1979 m. „Kartografija“, 1981 m. lietuvių ir rusų k. „Lietuvos TSR atlasas“, 2004 m. mokslų kandidato disertacija „1613 metų Lietuvos žemėlapio analizinis vertinimas su kartografinio vaizdo vystymusi“.

1959 m. ir 1983 m. V. Chomskiui skirtos Lietuvos TSR valstybinės premijos.

Vaclovas Chomskis mirė 1976 m. balandžio 22 d. Vilniuje. [1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-12-12 iš Vaclovo Chomskio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1957–1974 m. dokumentus, iš viso 32 saugojimo vienetus.

1979 m. Vaclovo Chomskio fondas Nr. R-472 sutvarkytas. Sudarytos 39 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-472 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1956–1972 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (autoreferatas, knygos, straipsniai, pranešimai, paskaitos),

autoriaus išsiųstas laiškas ir surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-472 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1956–1972 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://lt.wikipedia.org., http://webcache.googleusercontent.com.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:34