O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-473 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JUOZO BULAVO FONDĄ NR. R-473

2007-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Juozas Bulavas gimė 1909-01-12 Rokiškio aps. Juodupės vls. Ginotų kaime. 1927 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto teisės skyrių, o 1932 m. - ekonomikos skyrių.[1]

1932–1934 m. gilino teisės žinias Berlyno universitete.

J.Bulavas 1938–1940 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungoje „Lietūkis“ poskyrio vedėju, 1940 m. - Teisingumo ministerijos juriskonsultu, 1941 m. - Vilniaus universiteto prorektoriumi, buvo Teisės fakulteto docentu. 1942–1943 m. mokytojavo Utenos bei Rokiškio gimnazijose.

1944–1945 m. J.Bulavas - Lietuvos TSR plano komisijos pirmininko pavaduotojas, 1945–1946 m. - Lietuvos TSR Mokslų akademijos organizacinio komiteto generalinis sekretorius. 1946–1952 m. - Teisės instituto, o 1953–1955 m. - Ekonomikos instituto direktorius. 1956–1958 m. – Vilniaus universiteto rektorius. Už pastangas lietuvinti universitetą1958 m. pašalintas iš rektoriaus pareigų.

1959–1968 m. Ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, 1969–1973 m.– Istorijos instituto teisės sektoriaus vadovas.

1944–1958 m. - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto katedros vedėjas. Nuo 1948 m. J.Bulavas - istorijos mokslų kandidatas. Nuo 1952 m. - Lietuvos TSR Mokslų akademijos narys korespondentas.

J. Bulavas vadovavo aspirantų disertacijoms. Parengė spaudai monografijas: „Rinkimai ir tautos atstovavimas Lietuvoje“ (1956 m.), „Konstituciniai institutai buržuazinėse valstybėse“ (1968 m.), „Lietuvos teisingumo organizavimas ir valdymas“ (1968 m.), „Vokiškųjų fašistų okupacinis Lietuvos valdymas (1941–1944)“ (1969 m.) ir kitus darbus.

1990–1991 m. rengė nepriklausomos Lietuvos Konstitucijos projektą.

1948–1952 m. buvo išrinktas Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto pirmininku. 1950–1954 m. - Vilniaus miesto tarybos deputatas.

1931–1938 m. ir 1952–1959 m. Lietuvos komunistų partijos narys. 1959 m. už tautinę veiklą pašalintas iš partijos.

1988–1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis. Nuo 1991 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) narys.

1992–1995 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys ir kaip vyriausias amžiumi pirmininkavo pirmajam seimo posėdžiui.

1994 m. vasario mėnesį apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino trečio laipsnio ordinu.

Juozas Bulavas mirė 1995-07-20.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1975-12-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Juozo Bulavo perėmė asmens dokumentus. Buvo perimti 62 saugojimo vienetai.

1978-08-04 dokumentai sutvarkyti, sudaryti 23 apskaitos vienetai ir įrašyti į Juozo Bulavo fondo Nr.R-473 apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R–473 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1976 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta monografijos, straipsniai, ataskaita, pranešimo ir kalbos tekstai, recenzija J.Bulavo straipsniui, mokslinių darbų sąrašai, nuotraukos, dokumentai apie J.Bulavą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir veiklos sritis.

Iš viso fondo Nr. R–473 apyraše Nr.1 įrašyti 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1976 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Laima Grubienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.631, ap.7, b.10528.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:35