O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-474 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO BULAVO FONDĄ NR. R-474

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Bulavas, agronomas selekcininkas, gimė 1903-07-24 Rokiškio aps. Juodupės vls. Ginotų kaime. 1921 m. iš Rokiškio gimnazijos perėjo mokytis į Dotnuvos žemės ūkio technikumą.

1928 m. baigė Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, 1931 m. Švedijoje studijavo selekciją.

Nuo 1925 m. dirbo Dotnuvos selekcijos stotyje. Nuo 1940 m. dirbo Žemės ūkio akademijoje dėstytoju, 1940–1941 m. ir 1944–1956 m. - Dotnuvos selekcijos stotyje direktoriumi.

Nuo 1947 m. J.Bulavas Lietuvos žemės ūkio akademijos docentas, 1956–1962 m. - rektorius. Nuo 1957 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Augalininkystės katedros vedėjas, nuo 1977 m. - šios katedros profesorius konsultantas.

1961 m. J.Bulavui buvo suteiktas profesoriaus laipsnis, 1965 m. - Lietuvos mokslo veikėjo vardas, o 1968 m. - žemės ūkio mokslų daktaro vardas.

Nuo 1948 m. J.Bulavas buvo TSKP narys. 1950 m. išrinktas TSRS Aukščiausios Tarybos deputatu ir 1954–1960 m. - Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nariu.

Nuo 1956 m. Visasąjunginės Lenino vardo žemės ūkio mokslų akademijos ir Lietuvos TSR Mokslų akademijos narys korespondentas. 1966 m. buvo išrinktas Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos pirmininku.

Sukūrė 25 naujas kviečių ir miežių veisles, kviečių ir rugių hibridus (kvietrugius). Parašė knygas „Augalų selekcija ir sėklininkystė“ (1963 m) ir „Bendroji augalų selekcija“ (1970 m), brošiūras, apie 120 straipsnių.

Jonas Bulavas už mokslinę ir pedagoginę veiklą apdovanotas Lenino ir Darbo Raudonosios Vėliavos ordinais, Visasąjunginės žemės ūkio pasiekimų parodos mažuoju aukso medaliu, kitais medaliais, garbės ir pagyrimo raštais.[1]

Jonas Bulavas mirė 1984-10-07.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1976-03-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Jono Bulavo perėmė asmens dokumentus. Buvo perimta 20 saugojimo vienetų.

1984-03-16 dokumentai sutvarkyti, sudaryti 44 apskaitos vienetai ir įrašyti į Jono Bulavo fondo Nr. R-474 apyrašą Nr. 1.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1975 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti monografija, autoreferatas, brošiūros, straipsniai, autorinių teisių, apdovanojimų pažymėjimai, J. Bulavo surinkti dokumentai, dokumentai apie J.Bulavą, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir veiklos sritis.

Iš viso fondo Nr. R–474 apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1975 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Laima Grubienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R–474, ap. 1, b. 11, 12, 17, 18, 32.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:46