O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-477 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BLAŽIEJAUS ABRAIČIO FONDĄ NR. R-477

2010-05- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Blažiejus Abraitis (1899-08-16–1975-06-17)

 

Blažiejus Abraitis gimė 1899-08-16 Šakių rajone Tupikuose.

1928 m. baigė Marijampolės gimnaziją. 1928–1933 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete.

1936–1938 m. B. Abraitis stažavosi Prahos (Čekija) Karolio universiteto Medicinos fakulteto Histologijos katedroje.

Nuo 1934 m. Vytauto Didžiojo universiteto, 1946–1950 m. Kauno universiteto, nuo1951 m. – Kauno medicinos instituto dėstytojas. 1939–1971 m. – Histologijos ir embriologijos katedros vedėjas, 1944–1946 m. – Kauno universiteto Medicinos fakulteto prodekanas, 1947–1950 m. – Kauno universiteto, 1958–1964 m. Kauno medicinos instituto prorektorius, 1950–1957 m. – Kauno medicinos instituto Normalinės anatomijos katedros vedėjas, 1948–1949 m. tuo pačiu metu buvo ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Histologijos katedros vedėju.

1938 m. B. Abraitis tapo medicinos mokslų daktaru, 1941 m. – profesoriumi.

1948 m. B. Abraičio iniciatyva buvo įkurta Lietuvos anatomų histologų ir embriologų mokslinė draugija, kuriai iš pradžių pats ir vadovavo. Taip pat dalyvavo įkuriant Lietuvos „Žinijos“ draugiją, tapo aktyviu jos nariu.

B. Abraitis tyrė virškinimo sistemos organų vystymąsi, kraujagyslių ir širdies audinių struktūrą, parašė ir išleido: 1939 m. monografiją „Žmogaus odos struktūros skirtingumai kai kuriose kūno paviršiaus vietose“, 1962 m. vadovėlį „Žmogaus embriologija“, 1970 m. su bendraautoriais vadovėlį „Histologija“.

1959 m. B. Abraičiui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas, 1967 m. skirta Lietuvos TRS valstybinė premija.

Blažiejus Abraitis mirė 1975 m. birželio 17 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-06-28 ir 1977-01-31 iš Liudos Abraitienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1923–1975 m. Blažiejaus Abraičio dokumentus, iš viso 142 saugojimo vienetus.

1977 m. Blažiejaus Abraičio fondas Nr. R-477 sutvarkytas. Sudaryta 316 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-05-03 iš Blažiejaus Vaidoto Abraičio Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. 6F-81/1 perėmė nesutvarkytus 1999 m. dokumentus (akademiko J. Brėdikio atsiminimus apie B. Abraitį), 1 aplanką.

Iš viso fonde Nr. R-477 yra 1 apyrašas, 316 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (vadovėliai, straipsniai, pranešimai, tezės, paskaitos), apžvalgos, atsiliepimai, recenzijos, kalbos, pastabos, darbo užrašai,

asmens, mokslo ir tarnybinės veiklos dokumentai: autoriaus biografija, mokslinių darbų sąrašas, mokslinio-tiriamojo darbo planai, ataskaitos, baigtų ir paruoštų naudojimui mokslinių darbų vardynai, Histologijos katedros posėdžių protokolai, darbo ataskaitos, metodiniai nurodymai, įsakymai autorių skirti įvairių komisijų pirmininku arba nariu, posėdžių protokolai, ataskaitos, autoriaus išsiųsti raštai asmenims ir organizacijoms bei asmenų ir organizacijų raštai autoriui, autoriaus surinkti dokumentai, dokumentai apie autorių.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-477 yra 1 apyrašas, 316 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://lt.wikipedia.org., http://ausis.gf.vu.lt.

 
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BLAŽIEJAUS ABRAIČIO FONDO NR. R-477 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Blažiejaus Abraičio fondą Nr. R-477 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-05-11 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-157.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-05-03 iš Vaidoto Abraičio aktu Nr. GF-81/1 perėmė 1 aplanką neaprašytų dokumentų.

2011 m. dokumentai aprašyti. Sudarytas 1 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į Blažiejaus Abraičio fondo Nr. R-477 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylos Nr. 317).

Iš viso fonde Nr. R-477 yra 1 apyrašas, 317 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1975 m., 1999 m. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyta B. Abraičio autobiografija, sūnaus Vaidoto Abraičio, akademiko J. Brėdikio ir docento A. Vitkaus atsiminimai apie autorių.

Įrašytos bylos data – 1999 m.

Iš viso fondo Nr. R-477 apyraše Nr. 1 įrašyta 317 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1975 m., 1999 m. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:48