O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-478 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALFONSO DIRSĖS FONDĄ NR. R-478

2010-05- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Alfonsas Dirsė (1915-04-29–1993-06-01)

 

Alfonsas Dirsė gimė 1915-04-29 Alytaus rajone Daugų miestelyje.

1941 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą.

1941–1953 m. dirbo chirurgu Klaipėdoje, 1953–1957 m. – Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro pirmasis pavaduotojas, 1957–1960 m. – Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministras, 1957–1985 m. Vilniaus universiteto dėstytojas.

1968 m. A. Dirsė tapo biomedicinos mokslų daktaru, 1971 m. – profesoriumi.

A. Dirsė – kraujagyslių chirurgijos pradininkas Lietuvoje. 1961 m. pirmasis pradėjo naudoti lavsano protezus arterijoms atkurti, 1962 m. arterijų atkūrimui panaudojo paties ligonio venas.

Paskelbė mokslinių darbų iš Lietuvos chirurgijos istorijos, kraujagyslių chirurgijos, traumatologijos.

1979 m. A. Dirsei suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas.

Alfonsas Dirsė mirė 1993 m. birželio 1 d. Vilniuje.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-09-10 iš Alfonso Dirsės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1958–1975 m. dokumentus, iš viso 20 saugojimo vienetų.

1980 m. Alfonso Dirsės fondas Nr. R-478 sutvarkytas. Sudarytos 22 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1989-02-24 iš Alfonso Dirsės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1965–1988 m. dokumentus, 84 lapus.

1990 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryta 11 bylų, kurios papildomai įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Iš viso fonde Nr. R-478 yra 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1958–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (autoreferatai, dalis vadovėlio, straipsniai, pranešimai), nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-478 yra 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1958–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://lt.wikipedia.org., Tarybų Lietuvos enciklopedija, I t., V., 1985 m., psl. 434.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:48